ungdomar sittande på en broponton

Alternativ prao

En annorlunda period har satt krav på nya arbetssätt med prao. 

Under corona-pandemin begränsades prao i många kommuner.  I kristider blir vi kreativa. Många tog därför under relativt kort tid fram material som skulle ersätta arbetsplatsförlagd prao: Skolverket, kommuner, företag, föreningar, enskilda personer. Det mesta är tillgängligt digitalt.

Det underlag och alternativa praoupplägg som tagits fram kan, utöver att erbjuda alternativa upplägg i kristider, även komplettera prao- och studievägledningsarbetet. För att inspirera har Prao i Skåne listat flera olika användbara resurser här. 

  • Information från Skolverket kring alternativ prao.
  • Länk till information om kommunernas egna alternativ till praktiskt prao. Däribland Familjen Helsingborgs koncept 'Pitch a company week' och Skurup kommuns upplägg 'Istället för prao'.
  • Olika externa aktörer som kan utgöra resurs i praoarbetet när det gäller alternativ prao, men också ifråga om för-och efterarbete med vanlig prao.
  • Sist på sidan ligger genväg till fina artiklar om alternativ prao från två av våra skånska kommuner.

Skolverket

Prao är obligatorisk och lagstadgad. På Skolverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller om praon inte kan genomföras på traditionellt vis. 

Prao under Coronapandemin

Skolverket beskriver ansvarsfördelningen för alternativ till prao. De listar även sidor med material för alternativa insatser till prao. 

Så ersätter du praon

Skolverket har upplåtit en metodplattform, Syvspindeln, där skolpersonal från olika kommuner runt om i Sverige delar med sig av lektionsupplägg och tips för Alternativ prao / Ersättning för prao, och mycket annat.

Skolverkets Syvspindeln

Familjen Helsingborg och Skurup kommuns egna exempel

Ta del av Familjen Helsingborgs 'Pitch a company week', en digital resurs med tillhörande lärarhandledning; och Skurup kommuns egna 'Istället för prao', med lärarhandledning och elevuppgifter. 

Lärare och elev i klassrum

Fler aktörer med koncept för alternativ prao

Grön cirkel med böjt streck ovanför, blå bakgrund

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har material för vägledning inför framtida studie- och yrkesval samt andra möjligheter. Det finns yrkesfilmer, karriärvägledning, yrkeskompass och mycket annat som med fördel kan användas i skolan

Grön pil med grön text arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap hos IUC Syd gör besök i klassrummet av inspiratörer. Det finns bland annat inspirationsföreläsningar om Industri och teknik, Vården och andra branscher. En kostnadsfri praomodul för för-och efterarbete kommer lanseras inom kort.

Text Framtidsfrön i grått och rosa cirkel med bokstaven F i vitt

Framtidsfrön

Framtidsfrön finns på flera håll i Sverige. De arbetar med arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap. Ett digitalt praopaket kan hjälpa till att stödja i planeringen för prao/alternativ prao.

Logo med text företagarna där senare halvan av ordet är i kursiv text

#mötenföretagare

Filmade intervjuer med unga företagare som delar med sig av sina erfarenheter, bransch och yrken. Företagarna Öresund med samarbetsparter står bakom framtagandet av filmerna som vill inspirera unga att våga ta steget till eget företag.

Planeten jorden, framför texten Framtidsresan

Hej Framtidsval

Hej Framtidsval har studie och yrkesvägledning som specialitet. Sajten ger stöd och förslag för vägledare och annan skolpersonal på aktiviteter och lektionsupplägg, bland annat kring prao, för att kunna ge elever möjligheten till bra kunskap om framtida möjligheter.

IUC Syds logo

IUC Syd

Industriellt utvecklingscentrum Syd har tagit fram filmer inom tekniska- och industriyrken. Förutom filmer från WorldSkills, Arbetsförmedlingen osv finns filmer om matchning, arbetsmarknad och tips på hur du blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Ett tecknat träd med brun stam och blå krona

MinPrao

Erbjuder möjligheten att kostnadsfritt genomföra alternativ prao med fem självinstruerande pass som bygger på deras lektionsupplägg som är tänkta att användas före, under och efter prao.

Vit pusselbit med texten Familjen Helsingborg i snirkliga bokstäver, Text pedagogsiten i vitt. Allt på blå bakgrund

Pedagogsajten

Pedagogsajten Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne, en plats för inspiration, delar-kultur och kollegialt lärande för pedagoger. Läs tex om hur Bjuvs kommun ersatte praon ht20.

Texten praktikplatsen.se halva texten är svart och halva orange

Praktikplatsen

Ett digitalt praoverktyg utvecklat av Göteborgsregionen: På sajten kan man hitta stöd för skolor vid inställd prao. Några kommuner har här lagt in sitt material för att dela med sig till andra.

 

tremedia på grå text med grön prick över "i"

Tremedia

Tremedia är ett förlag som producerar utbildningsinformation, och har ett stycke om alternativ till prao.

Ung drive! text i vitt mot svart bakgrund

UngDrive

En ideell organisation med stöd av Skolverket, Tillväxtverket, Vinnova samt Almi. Syftet är att låta människor under 18 år starta och driva ett företag. De har ett färdigt koncept för att göra detta under en prao-vecka.

Ung företagsamhet och en flygande drake i vit text mot brun bakgrund

Ung Företagsamhet

En politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. De har tagit fram olika paket för alternativ prao som skolorna kan välja från.

Ung företagsamhet och en flygande drake i vit text mot brun bakgrund

Ung Företagsamhet

UF har också tagit fram ett helt schemabrytande material för alternativ prao i digital form. 

Svart logo på vit bakgrund Vattenhallen Science center

Vattenhallen

Vattenhallen har på uppmaning av Skolverket och i samverkan med Lunds universitet, Lunds kommun och IUC SYD, utvecklat och samlat aktiviteter, material och information som kan komplettera eller ersätta delar av en prao.

Logo i blått mot vit bakgrund

Worldskills

Arbetar med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. Worldskills är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten. De har tagit fram ett paket inför prao även kan användas som alternativ prao.

Workwalk med vit text mot blå bakgrund

WorkWalk

Erbjuder digitala studiebesök med förberedelse- och arbetsmaterial, information om olika företag, yrkeskategorier och utbildningsvägar dit.

Texten Y.R.M.i.S i rött

YRMiS

Ett digitalt verktyg samt plattform för elever, lärare, skolor och företag. I lärarrummet kan skolpersonal hämta lektionsförslag på bland annat hur man kan integrera arbetsmarknaden i undervisningen.

Tillbaka till  Handledarguiden