Ansvarsfördelning

I praon finns det flera inblandade. Utöver eleven själv har skola, kommun och arbetsplats stort ansvar för att göra en praoupplevelse säker samt så bra och utvecklande som möjligt. 

Prao är obligatoriskt och ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor. Alla fristående skolor omfattas alltså av kravet om obligatorisk prao, oberoende om undervisningen i den fristående skolan bedrivs med en särskild pedagogisk inriktning.

För elever som är mottagna i grundsärskolan finns det redan i dag ett obligatoriskt inslag av prao genom de bestämmelser i skolförordningen som anger att utrymmet i timplanen för skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera ämnen och för praktisk arbetslivsorientering.


Hämtat från Skolverkets hemsida. Källor: 10 kap. 8 a § skollagen, 10 kapitlet 6-7 § och 11 kapitlet 8 § skolförordningen.

Tillbaka till  Handledarguiden