Grön jordglob med byggnader runt den. Ett träd växter från mitteln

Arbeta med prao, globala mål och hållbarhet

 

Längst ned på sidan finns praouppgifter:

Om du vill låta en prao-elev, att med din hjälp testa att göra exempelvis en livscykelanalys på någon produkt eller tjänst som finns hos er.

Om du vill låta en praoelev arbeta i med innovation.

Det finns många sätt för en arbetsgivare att arbeta med de globala målen. Prao kan vara ett sätt att arbeta med ett par av målen. Här är några infallsvinklar på hur:

Det finns många sätt för en arbetsgivare att arbeta med de globala målen. Prao kan vara ett sätt att arbeta med ett par av målen.

  • Matchning på arbetsmarknaden, attrahera unga till din bransch: ta in praoelever och visa upp de bästa sidorna av din bransch. Samarbeta med andra inom branschen och gå ihop om uppgifter, och vad ni vill visa. Olika digitala verktyg som Teams, Zoom eller Hangouts gör det möjligt med samarbeten över geografiska gränser.
  • Unga är ofta mycket miljömedvetna och kommer, om du bjuder in till det, ställa många nyttiga och kanske oväntade frågor.
  • Unga har i allmänhet, när vi från vuxenvärlden visar att det uppskattas, bättre förmåga att tänka divergent, det vill säga att tänka utanför boxen. All innovation börjar med att någon tänker en tanke. Våga fråga, och lyssna, på en praoelevs tankar om mångfald och nya idéer. 
  • Jämställdhet är en annan viktigt fråga för både unga och arbetsgivare. Ta chansen att ta in en praoelev på en arbetsplats där du väljer att bryta med rådande könsnormer. Här kan du se en film om inkludering och jämställdhet på arbetsplatsen: Framtidskompetens om jämställdhet och en inkluderande arbetsplats.

Praouppgifter hållbarhet från bland andra Naturskyddsföreningen

Praouppgift hållbarhet: Cirkulär ekonomi (660.41 KB)
Ladda ner
Praouppgift hållbarhet: Enkel modell för innovation (115.29 KB)
Ladda ner
Praouppgift hållbarhet: Gör en livscykelanalys! (193.84 KB)
Ladda ner
Praouppgift hållbarhet: Kartläggningstabell för livscykelanalys (73.15 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden