Arbetsgivarens önskelista

Undrar du hur man bäst kommunicerar information om prao till arbetsgivare?

Du vill att arbetsgivaren ska känna sig uppskattad och utvald? 

Du vill säkerställa att arbetsgivaren vill ta emot praoelever igen?

Här kommer tips från arbetsgivarna själva!

  • En väg. Kan du kontakta arbetsgivaren via kanaler som redan används för prao eller annan praktik är det att föredra. Ingen arbetsgivare vill ha 100 samtal från olika personer om att de borde ta emot prao. Se till att du som prao-anordnare har ett digitalt verktyg att tillgå för att administrera och kontakta arbetsgivare.
  • Språket. Hur du talar om praon har betydelse. Att säga att man behöver placera en elev klingar illa i en arbetsgivares öron. Berätta istället om den värdefulla insats som arbetsgivaren gör för både den enskilda eleven, för samhället och för framtiden.
  • Stöd. Var tydlig med vilket stöd du kan ge arbetsgivaren, särskilt om det är en ny prao-arbetsplats. Det är viktigt att förmedla trygghet. Ofta är det lättare för en arbetsgivare om du tipsar om hur man kan lägga upp en praovecka.
  • Tydlighet. Den grundläggande informationen är viktig för arbetsgivare. Vem ansvarar för vad, när infaller praon, kan arbetsgivaren påverka det själv, kan man önska om man vill ta emot en flicka eller pojke, vem kommer vara kontaktperson, vad ska arbetsgivaren göra om det uppstår problem på arbetsplatsen.

    Var noga med att ta reda på att arbetsgivaren fått svar på sina frågor och vet vart hen ska vända sig om fler frågor uppstår. 
  • Tydlighet 2. Förklara vilka förväntningar du som prao-anordnare har på arbetsgivaren.
  • Återkoppling. Många arbetsgivare uppskattar att få reda på vad praon har betytt för eleven. Gjorde praon någon skillnad för eleven? Har eleven nya, eller befäst sina tankar om sin framtid? Hur uppfattade eleven arbetsplatsen?
Tillbaka till  Handledarguiden