Två tecknade take-away-muggar med kaffe, och profilbild på flicka med långt hår

Agnes blev en i laget på Wayne's Coffe House

Min PRAO upplevelse i Skåne
Agnes Cederborg, 17 år från Helsingborg berättar om sin praoperiod!

På vilken arbetsplats genomförde du din prao?
Wayne’s Coffee House i Helsingborg

Hur lång var din praoperiod?
5 arbetsdagar

Hur kom du i kontakt med din praoplats?
Jag fick i uppgift från min skola att hitta en praoplats. Det kunde vara hos en familjemedlem, släkt, vän eller hos någon helt annan. Mitt val var väldigt lätt då jag vill utmana mig själv och kasta mig in i situationer där det inte alltid är så bekvämt till en början. Därför gick jag till ett café jag alltid gillat i centrala Helsingborg och introducerade mig själv ansikte mot ansikte. Jag berättade att jag sökte en prao plats och väldigt gärna velat prova på arbetet hos dem.

Vad hade du för förväntningar på praon?
Jag försökte att inte ha några höga förväntningar då det oftast brukar bli som bäst så. Dock
var det och är fortfarande väldigt viktigt för mig att min handledare eller chef ger mig tydliga
instruktioner och att det är en positiv och bra känsla på arbetsplatsen. Att man är glad för
varandras hjälp och stöttar varandra i arbetet, ger konstruktiv feedback men också säger till
när man gör något bra.

Vad fick du göra på din praoplats? Vad hade du för arbetsuppgifter?
Till en början fick jag ta hand om disk, torka av bord, servera och städa undan för att underlätta för personal och göra miljön trivsammare för kunderna. Efterhand blev jag introducerad till kassaarbete och fick både förbereda och göra maten, men även lära mig hur man gjorde vissa sorters drycker. I slutet utav min praktik blandades alla dessa uppgifterna och jag kände mig som en i laget.

Vad tycker du har varit bra med din prao? Vad lärde du dig på din prao?
Erfarenheten och lärdomarna väger allra tyngst när det kommer till vad jag tar med mig från praktiken. Jag fick en helt annan förståelse för hur ett arbete kan utföras då det alltid ligger en viss press på en. Kunderna kommer alltid först och det är deras upplevelse som ligger i fokus. Jag har kunnat bygga vidare på dessa erfarenheterna efteråt och det har gynnat mig otroligt mycket när jag nu har ett extrajobb utanför mina studier exempelvis. Kanske är det just tack vare att min prao upplevelse som jag har ett arbete idag.

Hur har din prao påverkat ditt gymnasieval eller framtida yrkesval?
Under min tid på Wayne’s Coffee House insåg jag att det är oerhört viktigt för mig att arbeta
med människor och ha ett socialt arbete överlag. Om det så är nära kollegor eller kunder, så
är det vad jag trivs som bäst med. På grund av detta fick jag en bättre förståelse och säkerhet
för vad jag vill arbete med senare och det hjälpte mig att bli säker på vad jag skulle välja för
linje på gymnasiet.

Vad mer skulle du vilja säga om din praoperiod?
Jag tycker det är något väldigt bra och lärorikt som jag absolut tycker man ska göra om man får chansen. Det finns så otroligt mycket att lära från att besöka en arbetsplats och få en inblick i hur det är just där. För mig var det väldigt viktigt att utmana mig själv och hitta en arbetsplats som var helt främmande, vilket är något jag tror gör de flesta väldigt gott.