Flera porträttbilder på olika personer med rosa och blå bakgrund. I mitteln är Odd Hills logo.

Anställda på Oddhill växer av att lära och inspirera praoelever

Odd Hill är ett företag som bygger webbplatser, arbetar inom avancerad utveckling och design. Genom åren har de tagit emot en del praoelever. Jens Grip är en av personerna som arbetar på företaget och berättar att de har fått träffa många olika sorters elever med varierande intresse. ”När engagemanget finns hos eleverna gäller det att uppmuntra det”.

Jens berättar att de för ett antal år sedan tog emot en kille från årskurs åtta som till och med skickade in designprover i sin ansökan om praoplatsen. ”Harry var otroligt intresserad och framåt och fick under sin praovecka designa en logga för en stiftelse som också användes.” När det senare blev dags för honom att välja utbildning valde han att utbilda sig inom just denna bransch.

Han pluggar idag interaktionsdesign på Malmö universitet. Några år efter Harrys prao kom han tillbaka till Odd Hill och fick på nytt designa loggan för samma stiftelse, mot betalning denna gång, och fick sedan en timanställning. ”När engagemanget finns hos en elev är det inte bara viktigt att uppmuntra det, utan även att försöka hålla kontakten”.

Vid ett annat tillfälle tog Odd Hill emot tre tjejer som var lite blyga och inte riktigt lika intresserade som Harry. ”Man får lägga lite extra tid på att hjälpa dem och ha uppgifter till dem som är avgränsade men ändå meningsfulla”. Jens berättar att en av de tre tjejerna var mer intresserad än de andra två och har idag valt att plugga vidare till utvecklare på yrkeshögskolan.

Överlag menar Jens att det är väldigt blandad respons när det gäller praoelever i den åldern. ”Det har varit lite antingen eller. Antingen finns ett starkt intresse som leder till att de senare väljer utbildning inom branschen, eller så har det varit lite blygare och inte lika intresserade elever.”

Något som Jens tycker är viktigt är att företaget får praoelever som själva har sökt praoplats hos dem och inte fått den tilldelad. Det blir en mer givande praovecka om det finns ett grundintresse och engagemang hos eleven, menar Jens.

På frågan vad företaget får för vinning av att ta emot praoelever svarar Jens att man känner att man gör något viktigt och bidrar till något meningsfullt. ”Vi förväntar oss oftast ingenting, därför blir det extra roligt när man får en praoelev som Harry som kan ge oss perspektiv och insikt i saker som han har tänkt på eller upptäckt.”

Jens menar även att känslan av att man kan lära någon annan något är väldigt värdefull. Han tror att de anställda på företaget växer av att kunna lära och inspirera praoeleverna.

Att ta emot praoelever leder inte alltid till solskenshistorier, men de gånger det gör det kan det till och med bli en viktig tillgång för företaget. Och oavsett om praoeleven är som Harry eller som en av de mindre intresserade eleverna har man ändå gett dem en insikt i branschen som förhoppningsvis tagit dem ett steg närmare framtida beslut.

YRA OLSEN ÖBRINK, IUC SYD

Tillbaka till  Handledarguiden