Tre tjejer skriver och läser vid ett bord

Bromölla kommuns alternativ till prao

Ställ inte in, ställ om!

Möjligheterna att genomföra Prao har försvårats 2020 på grund av Covid-19. Istället för att ställa in så ställde Bromölla kommun om. Maria Block, som är näringslivsutvecklare på Bromölla kommun, var med i arbetslaget som detta år tog fram ett alternativ för prao.

Tillsammans med bland annat studie- och yrkesvägledarna, KAA-samordnare och rektorerna för de två högstadieskolorna i Bromölla skapades två temaveckor för praoeleverna. ”Vi hade många olika idéer om vad vi ville att eleverna skulle ta med sig från dessa temaveckor. Vårt fokus låg mycket på gymnasievalet, arbetsmarknadskunskap och framtidstänk” berättar Maria. Till slut skapade arbetsgruppen tolv moduler med varierande teman. ”Vi ville ge eleverna verktyg för framtida val”

En av dagarna blev det fokus på processen när man söker jobb. Eleverna fick träna på att skriva CV och personligt brev och de fick även prova på en arbetsintervju. ”Vi bjöd även in Patrik, som ansvararar för feriejobben vi erbjuder varje sommar, för att prata om vikten av rätt attityd och beteende och vad som förväntas av en på en arbetsplats”. Maria anser att detta är något som verkligen saknas i elevernas vanliga utbildning.

Ett annat tema utgick från entreprenörskap och frågeställningen ”Vad är egentligen en entreprenör?”. Maria förklarar att de ville få eleverna att bli mer företagsamma. Eleverna fick besök av organisationen Ung Företagsamhet som anordnade kreativa övningar och pratade om möjligheterna med UF och hur det ser att jobba som en entreprenör. En annan dag fick eleverna besök av företaget NCC som berättade om möjligheterna inom framtidens byggbransch. ”Många kanske tror att man bara kan jobba som snickare, men det är mycket bredare än så”. KAA, Bromöllas kommunala aktivitetsstöd ansvarade också för ett tema och berättade vilka de är och hur de kan hjälpa till. ”Alla har inte en rak väg fram till gymnasiet, vissa kan behöva lite extra stöttning. Tack vare denna dag fick eleverna ansikten på personerna som arbetar där”.

Maria berättar att studie- och yrkesvägledarna blev nyckelpersonerna i detta projekt. De ansvarade själv för några utav de tolv modulerna. De pratade bland annat om yrkesspaning gällande framtidens jobb och vilka vägar man behöver gå för olika yrken. Maria berättar även att eleverna under dessa två temaveckor fick jobba med en uppgift som kallades ”mitt framtida yrke”. Eleverna fick då samla så mycket information som möjligt om deras drömjobb för att sedan redovisa det under sista veckan.

Responsen från eleverna har varit otroligt positiv. P4 var ute och intervjuade fyra elever till radion, ”alla fyra tyckte att de hade fått med sig jättemycket från dessa dagar och de visste nu vilka gymnasieprogram de skulle söka, hur de skulle ta sig vidare för att nå sitt drömjobb samt hur de skulle tänka kring prao”.

Maria tror att detta är ett koncept som de definitivt kommer arbeta vidare med och göra igen. Inte som en ersättning för framtida prao, utan som ett komplement. ”Dessa temaveckor är fantastiska för att förbereda eleverna ännu mer inför framtiden och alla möjligheter som finns”

”Något positivt som denna pandemi fört med sig är att det tvingar fram nya arbetssätt och nya samarbeten. Vi känner att vi är något på spåren här. Att genomföra dessa temaveckor väckte så mycket energi och tankar framåt. Vi kommer ta med oss detta och göra det ännu bättre nästa gång!”

 

YRA OLSEN ÖBRINK, IUC SYD

 

Alternativ prao i Bromölla kommun

Tre fokusområden

Gymnasievalet, Arbetsmarknadskunskap och Framtidstänk

Exempel på olika moduler

 1. Yrkesspaning
 2. Jakten på mitt framtida yrke
 3. Arbetsmarknadskunskap -  vården
 4. Arbetsmarknadskunskap – industrin
 5. Framtidsboost
 6. Sommarjobbsinformation
 7. CV och personligt brev
 8. Anställningsintervju
 9. KAA – om betyg saknas
 10. Vad är en entreprenör
 11. Studiebesök i klassrum – ett företag
 12. Redovisning & summering; Mitt framtida yrke

 

Tillbaka till  Handledarguiden