En bild delad i tre som visar människor i olika konstellationer

Det lokala näringslivet engagerar sig i Burlövs kommuns digitala prao

Den digitala praon ger företagare möjlighet att presentera sina företag, sin vardag, förmedla drömmar och visioner, berätta vägen från utbildning till att arbeta inom ett yrke och förmedla att det finns olika roller som finns på en arbetsplats där alla behövs för att företaget ska kunna drivas framgångsrikt. Kommunen vill visa upp olika företag för att visa på en bred mångfald av företag, yrken, roller och konstellationer.

- Många företagare är intresserade av att engagera sig i praon. I kontakten mellan näringsliv och skola fick vi positivt besked från samtliga tillfrågade arbetsplatser och företag och platserna försvann som smör i solsken. Skolelever är en prioriterad målgrupp för lokala företagare och många tar möjligheten att få engagera sig i praon, säger Anna Stening frost, näringslivssamordnare.

 

Praoeleverna kommer få lyssna till följande:

Sara Escobar, marknadsansvarig och Sofie Karlsryd, VD/Centrumchef på Burlöv Center.

Burlöv Center är kommunens köpcentrum, som är belägrat i Burlövs centrum som just nu är under stor utveckling. Det är de två fastighetsbolagen Trianon och Wallfast som gemensamt är nya ägare av vårt center.

Sara Brandt, vd på Prime Catering AB.

Prime Catering är helhetsleverantören som lagar mat med äkta råvaror, utan tillsatser och lokala råvaror främst från bönder och producenter i Skåne och alltid svenskt kvalitetskött. Vilket bidrar till underbara smakupplevelser. Sara kommer berätta om hur det är att arbeta i restaurangbranschen där hon har sjutton års erfarenhet från diskplockare under skolåren till restaurangchef. Sara berättar om sin resa som egenföretagare till att få utmärkelsen Årets Nyföretagare 2021 i Burlöv Kommun.

Patrik Jonsson, driver Ica Nära Åkarp.

Patrik driver vår lokala Ica butik som många ungdomar besöker och Patrik kommer bland annat prata om Handels som ett framtidsyrke.

Oscar Pressfeldt, Joris Oudendijk och Sander Oudendijk, driver Nordgröna AB.

Ett innovativt företag som utvecklar nya produkter till moderna vardagsrum och arbetsutrymme av materialet Fönsterlava.

Martin Enocson vd på FrontPac.

FrontPac är Skandinaviens ledande tillverkare av förpackningar i offsettryckt kascherad wellpapp. FrontPac är en komplett förpackningsproducent, från papper på rulle via egen konvertering till färdig förpackning. Företaget är idag cirka 150 anställda och har en omsättning på omkring 300 miljoner SEK.

- Som en av de större arbetsplatserna i kommunen är det viktigt för oss att de som bor i kommunen känner till FrontPac och har en bra bild av oss som framtida arbetsgivare, säger Martin Enocson, vd på FrontPac.

Monique Carden, advokat och delägare på Kronadvokater.

Monique har över 30 års erfarenhet av att biträda privatpersoner och företag i frågor inom skadestånd- och försäkringsrätt, omfattande såväl person- som sakskador. Hon arbetar som privat och offentlig försvarare för företag och företagsledningar i straffrättsliga ärenden och hon biträder även privatpersoner i dessa frågor. Monique blev medlem av Sveriges Advokatsamfund år 2000.

 

Samverkan mellan skola och näringsliv

Samverkan mellan skola och näringsliv är ett prioriterat område i kommunen och nu när vi tagit del av Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet (25 maj 2021) visar den undersökningen på att förtagare anser att Burlövs skolor har en bättre kontakt med näringslivet än Sverige som helhet, en ökning på den frågan från 3,0 till 3,34 i Burlövs kommun.

På grund av den rådande pandemin har årskurs åttas prao blivit inställd och den är istället förlagd till en digitalprao under vecka 37 i årskurs nio.

- Den digitala praons program är satt och vi ser stora utvecklingsmöjligheter i samarbetet mellan skola, kommun och näringsliv. Ett ökat fokus på arbetsmarknadskunskap och uppgifter som är kopplade till arbetsmarknaden under en vecka för eleverna på Stora Dalslundskolan och Vårboskolan, kommer att ge positiva effekter, säger Peter Nyberg, bitr förvaltningschef.

- Pandemin tvingade oss att tänka om och en arbetsgrupp bestående av studie- och yrkesvägledare samt några rektorer har tagit fram ett nytt upplägg. Vi tror att den nya digitala praon är ett koncept som kan vara en vinst både för elever och företagare. Ett upplägg som vi kan komplettera den traditionella praon med de kommande åren, avslutar Peter Nyberg.

Målet med digital prao är att bidra till att kommunens ungdomar får kunskaper om arbetsmarknaden och vad som krävs för att kunna arbeta på olika arbetsplatser, då dagens elever är framtidens arbetskraft.

 

Läs mer på Burlövs kommuns hemsida

Tillbaka till  Handledarguiden