Porträttbild på en pojke, bild på ett barn som släcker en brand, ett antal ungdomar går i brandutrustning framför en eld

Djordje fick lära sig släcka bränder hos räddningstjänsten

Djordje Petrovic, 16, fick under sin prao möjlighet att praoa på Räddningstjänsten på Brandorama i Helsingborg. 

På vilken arbetsplats genomförde du din prao?

Jag genomförde min prao hos Räddningstjänsten på Brandorama.

Hur lång var din praoperiod?

Min prao varade i en hel vecka.

Hur kom du i kontakt med din praoplats?

Min kusin som jobbar på skolförvaltningen tipsade mig att det fanns lediga platser på Brandorama. Jag tyckte att det hade varit en bra erfarenhet så jag ville praoa där.

Vad hade du för förväntningar på praon?

Jag hoppades på att vi skulle få släcka bränder, använda brandmanskläder och göra släckövningar. Det visade sig att vi skulle göra exakt detta.

Vad fick du göra på din praoplats? Vad hade du för arbetsuppgifter?

Vi fick lära oss om brandlarm, eld lära, släcka bränder, prova andningsapparater för rökdyk och kunna rädda en person i nöden. Vi genomförde olika tävlingar genom att springa upp och ner för trappan för att förbättra konditionen. Vi använde också gymmet för att vi ska kunna föreställa oss hur en vanlig dag för brandmän ser ut.

Vad tycker du har varit bra med din prao?

Det bästa med praon var erfarenheten jag fick uppleva, pröva andningsapparaten och släckning av bränder. Att vara med i brandkåren är ett viktigt uppdrag och stort ansvar och att lära sig rädda en persons liv genom HLR är mycket bra, särskild när det händer ofta att personer hamnar i medvetslösheten.

Vad lärde du dig på din prao?

Jag lärde mig att genomföra HLR, andas i andningsmasken, släcka bränder, använda brandfilt inklusive syreflaska och hur brandlarm fungerar.

Hur har din prao påverkat ditt gymnasieval eller framtida yrkesval?

Praon som jag var på har inte alls påverkat mitt gymnasieval för att min dröm inte är att vara en brandman eller något liknande jobb där jag förväntas rädda ens liv. Jag vet att det krävs stort ansvar för det och jag är inte redo att ta det stora ansvaret än.

Vad mer skulle du vilja säga om din praoperiod?

Jag tycker att alla borde prova på hur det är att vara en brandman och lära sig om den allmänna kunskapen för att det kan rädda ens liv i nöden.

 

Tillbaka till  Handledarguiden