Bild på händer som testar fingeravtryck, profilbild på kvinna som ler, två kvinnor lyfter en person i en vårdsäng

Eslöv ordnar vårdvecka

Vård- och omsorgsvecka i Eslövs kommun

Eslövs kommun anordnar varje år en vårdvecka för att marknadsföra vård och omsorg för kommunens alla åk 8 elever. Den infaller vecka 42 samtidigt som den nationella VOC-veckan. (VOC = Vård och Omsorgs College)

Marita Bergman, kommunikatör i Eslövs kommun, berättar för PRIS att syftet med vårdveckan är att visa dels vilka jobb- och karriärmöjligheter det finns, och dels vilka intressanta utmaningar som finns inom vård- och omsorgsbranschen. Vårdveckan äger rum inom ramen för Vård och OmsorgsCollege i ett samarbete med förvaltningen Vård och Omsorg (VoO) och Vård- och omvårdnadsprogrammet på Carl Engströmgymnasiet och fackförbundet Kommunal. Daniel Nilsson, undersköterska, förtroendevald Kommunal och ledamot i Vård och OmsorgsCollege berättar: ”Intresset för vårdutbildningen är högt och alla aktiviteter som man skapat tillsammans ger ökad attraktivitet.”

Vård- och omsorgsutbildningen som bedrivs på Carl Engströmgymnasiet planeras och formas för att eleverna ska få den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar och utifrån hur arbetslivet ser ut idag. Det är viktigt att kunna täcka samhällets framtida kompetensförsörjningsbehov. Samtidigt får ungdomarna en trygg väg till såväl betalt feriejobb under studietiden som mycket god möjlighet till trygg anställning efter avslutad gymnasie- eller vidareutbildning.

Det förs många samtal inom kommunen kring framtida kompetensförsörjning och rekrytering inom Vård och Omsorg. ”Man får inte glömma vårt arbetsgivarvarumärke. De bästa ambassadörerna är våra egna anställda” säger Marita Bergman. Det är en fördel att som Marita sitta på flera stolar; att för Vård och omsorg arbeta med arbetsgivarvarumärket, sommarjobbsrekrytering, vårdveckan och att vara knuten till dem som deras kommunikatör. ”Man ser helheten och som arbetsgivare kan vi som kommun erbjuda anställning inom över 400 olika yrkeskategorier!”

Inför vårdveckan skickas ett informationsmaterial till studie- och yrkesvägledarna (SYV) på kommunens högstadieskolor. Detta material använder sig syv:arna av för att förbereda eleverna. Ca 350 elever i åk 8 berörs och får uppleva inspirerande aktiviteter. Erfarenheter från tidigare års vårdveckor visar att aktiviteter där eleverna kan prova på och känna på saker och ting är mest populära. Det har också visat sig vara väldigt givande för grundskoleleverna att ha en mix av gymnasieelever tillsammans med ordinarie personal som ciceroner under veckan, därför har man engagerat elever från vård och omsorgsprogrammet sedan ett par år tillbaka.

Vårdveckan öppnar med att Kulturgruppen inom LSS inviger eventet genom att med stort engagemang och inlevelse spela och sjunga sånger som de själva skrivit.

De olika stationer som grundskoleeleverna slussas runt mellan är:

  • Lyftteknik – prova att förflytta en kompis
  • Basal handhygien – hur rena händer har du?
  • Rullstol och parcykel – navigera runt hinder, cykla utan att använda händer/fötter/ögon
  • Digital kommunikation – för att underlätta kommunikation och lärande
  • Teknik i hemmet – hjälpmedel som underlättar i vardagen
  • Digital teknik – så använder hemvården mobil teknik
  • Daglig verksamhet – normer, värderingar, föräldraskap och digitala bebisar

Marita Bergman framhäver verksamheternas glada och säljande personal som en stor framgångsfaktor; varje år kommer de till mötesplatsen Karidal med rullstolar, parcyklar, sängar, lyftanordningar och en massa andra skrymmande saker - instruerar tålmodigt och svarar på tusen frågor!

Förutom åttondeklassarna, bjuds även politiker och förvaltningsledningarna för VoO samt BoU in för att se och uppleva vårdveckan tillsammans med eleverna, vilket är väldigt uppskattat av alla parter!

2020 speciellt år

Under 2020 års pandemi fick man snabbt ställa om. Istället för en vårdvecka gjordes tre olika filmer på vårdtemat. Filmerna har erbjudits och skickats ut till kommunens alla åk 8 grundskoleelever. Inför höstens vårdvecka 2021 planerar man att komplettera filmvisandet med Mentimeter-undersökningar så att man ännu bättre kan fånga upp åttondeklassarnas reflektioner kring filmernas innehåll. Medverkande i filmerna är Vård och omsorgsprogrammets elever från olika årskurser på Carl Engströmgymnasiet och personal från verksamheterna. Gymnasieeleverna är fina ambassadörer för både verksamhet och utbildning.

Att arbeta inom vården Eslöv presentation (319.48 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden