En ung praoelev/flicka och en kvinna står i en industrilokal

Hörby Bruk prioriterar prao även under pandemin

Prao är ett utmärkt tillfälle att bredda lärandet i skolan och uppskattas av både elever, lärare och företagen som erbjuder praoplatser. Den ger fler unga chansen att fatta ett välgrundat studie- och yrkesbeslut som inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Samtidigt öppnas möjligheter för näringslivet att tidigt skapa relationer med framtidens arbetskraft.

Året har varit turbulent och pandemin har gjort att många företag helt slutat ta emot praoelever. I andra fall har praon anpassats så att det, i linje med rådande restriktionerna, har fungerat bra ändå. Yara Qader pluggar i nionde klass på Frostaskolan i Hörby. Under hösten har hon gjort sin prao på Hörby Bruk, ett företag som hon redan kände till:

– Jag var här på studiebesök i femman så jag visste att de tillverkar skottkärror och så. Det är kul att praoa här för man får göra olika grejer. Jag gillar kontoret bäst, verkstaden är inte riktigt min grej. Jag är nog bättre på att jobba med papper än att vara mekaniker. Praon är viktig för då kan ungdomarna få information så de vet vad de vill göra på gymnasiet till exempel. Under praon har jag funderat lite och jag tror jag kommer att välja en linje på gymnasiet så man kan arbeta på kontor i framtiden, berättar Yara Qader.

Hörby Bruk tillverkar trädgårdsutrustning och leksaker för trädgården, och är ett av Teknikcollege Skånes samverkansföretag. Under många år har de arbetat uthålligt och konsekvent med att ta emot studiebesök av femteklassare, praoelever från högstadiet och gymnasieelever på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Göran Sjöberg, VD på Hörby Bruk, tycker det är en självklarhet att engagera sig i skolan:

– Vi jobbar mycket med Röda tråden för de lite yngre, och så har vi APL-elever från Carl Engström gymnasiet i Eslöv här ett par gånger per år. Röda tråden är en satsning hos Teknikcollege för att öka teknikintresset hos unga. Därför arrangerar vi varje år studiebesök för femteklassare och praoplatser för elever i nian. Det här är viktigt för oss, det är vårt sätt att arbeta med vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vi kommer att få problem inom industri om ett par år. Stora pensionsavgångar kommer att leda till en brist på arbetskraft. Industrin står för 80 procent av svensk export och vi är alla väldigt beroende av den, och av industrin. Nyckeln är att vi måste få ungdomar intresserade av att jobba i svensk industri redan i tidig ålder så de gör rätt val senare i livet. Vi försöker visa att ett företag som Hörby Bruk kan erbjuda så mycket mer än ett jobb i verkstan, möjligheterna till utveckling och omväxling är stora. Eleverna tycker det är roligt att göra prao här eftersom vi gör något bra av det. De får en helhetsbild av företaget, både på tjänstemanna- och kollektivsidan, när de är här. Det funkar inte att bara sätta dem i ett hörn och låta dem springa ärenden, städa eller putsa fönster. Här får de också känna på arbetslivets disciplin. Det gäller att komma i tid, ta av sig mössan och inte ha fötterna på bordet. Det kan ta några dagar ibland men det ordnar alltid upp sig till slut. Vi känner verkligen att vi får något tillbaka från eleverna som är här. Och så tycker vi om att ha ungdomarna i huset, säger Göran Sjöberg som också är ordförande för Teknikcollege MittSkåne.

En man i en industrilokal

VIKTIGT MED GENOMTÄNKT PRAO

Omväxling, engagemang och planering är tre viktiga faktorer för en lyckad prao. Carina Lonhage är inköpsansvarig på Hörby Bruk, men också ansvarig för att praoeleverna får en bra och lärorik tid på företaget:

– Eleverna ska få lära känna hela företaget och de olika funktionerna här, både i produktionen och på kontoret. De får se hur vi jobbar med inköp, ekonomi och marknadsföring men också hur hela tillverkningsprocessen och förädlingen går till. Vår arbetsmiljö ställer höga krav på säkerheten och vi är noga med att berätta redan första dagen vad som gäller, till exempel var och när man måste ha skyddskläder. Vi informerar alltid alla medarbetare om vi har praoelever i huset så att de är extra uppmärksamma och håller uppsikt. Under året har vi fått tänka om lite på grund av pandemin, men vi har fortsatt ta emot elever. Vi följer de restriktioner som finns och håller avstånd, är noga med handhygien och ingen får vara här med minsta förkylningssymptom. Vi tycker det har fungerat bra och vi kommer förstås att anpassa oss efterhand till situationen, säger Carina Lonhage.

FÖRBEREDELSER, OMVÄXLING OCH ENGAGEMANG GER EN PRAO

Efter många års erfarenhet med eleverna tycker Carina att Hörby Bruk har hittat nycklarna till en framgångsrik prao:

– Det är viktigt att ha någon på företaget som är ansvarig och dedikerad, som tycker det är roligt att ta emot eleverna och kan planera och förbereda veckan för dem. Då blir det också enklare att ordna med omväxlande arbetsuppgifter. Det funkar inte för eleverna att bara titta och lyssna. Det krävs lite praktiska uppgifter så man får omväxlande dagar, annars tappar de snabbt intresset. Man måste vara beredd att avsätta tid men det ger mycket tillbaka. Det är väldigt roligt att umgås med ungdomarna, och så får vi bra input från en yngre generation som vi har stor nytta av inom företaget, säger Carina Lonhage.

TIPS FRÅN CARINA FÖR EN LYCKAD PRAO:
 • En vecka är lagom längd.
 • Om det finns mer än en skola i kommunen, lägg inte praoveckorna direkt efter varandra.
 • Det måste finnas en eller flera personer på företaget som är uttalat ansvarig för praoeleverna, och som tycker det är kul att ta emot eleverna.
 • Visa upp hela verksamheten, men var lyhörd för vad eleverna är mest intresserade av och om möjligt fokusera lite mer på detta
 • Ha som mål att göra praoveckan till en riktigt bra och intressant vecka för eleverna. Nöjda elever sprider positiv info om företaget till sina kompisar.
 • Försök att hitta en balansgång mellan att informera/berätta och låta eleverna göra lite enklare saker på egen hand.
 • Det tar tid att vara handledare.
 • När eleverna är på plats var beredd att ge dem mycket uppmärksamhet.
 • Det är inte mer jobb att ha två praoelever än en. Tvärtom. De har alltid varandra och de kan samarbeta och lösa uppgifter tillsammans.
 • Passa på att även ge eleverna lite allmänna råd om hur det fungera i arbetslivet.
 • När man gör prao på företaget är man en representant för företaget under hela veckan. Då måste man agera på ett visst sätt.
 • Passa på att lär dig nya saker från eleverna, det kan var information om deras intresse, sociala medier eller kultur/länder. Se det som ett utbyte.
 • Ta tillfället i akt att förstärka och berömma eleverna. Att få uppmuntran från någon annan än förälder och lärare betyder säkert mycket.
TIPS FRÅN YARA FÖR EN LYCKAD PRAO:
 • Det är bra att ha kontakt med handledaren redan innan praon börjar.
 • Hon vill ha roliga arbetsuppgifter och vill prova på sådant hon gillar.
 • Jag vill inte bara lyssna.
 • Personerna på praoplatsen ska vara trevliga.

 

Artikeln framtagen av Teknikcollege. Läs ursprungsartikeln på deras hemsida här.

Film om prao på Hörby Bruk

Tillbaka till  Handledarguiden