HR träff kring prao & kompetensförsörjning

Prao i Skåne arrangerade under oktober 2021 en träff för kommunernas HR-personal. Efter en kort information om projektet Prao i Skåne diskuterades varför prao hör hemma hos HR-personalen. Praon kan påverka unga elevers framtida studie- och yrkesval, kommunerna kan visa sig som attraktiva arbetsgivare  - att ta emot praoelever är definitivt en del av den framtida kompetensförsörjningen!

Två kommuner, Helsingborg och Hässleholm, var inbjudna som talare på HR-träffen.

Helsingborgs stads praoarbete

Först ut var Jörgen Fransson, HR-direktör i Helsingborgs stad: Han berättade att de i kommunen diskuterat vad det finns för frågor som kan kopplas till prao. "Hur ser vårt behov ut av inflöde av kompetens? Vi började prata på ledningsnivå hur kompetensförsörjningen ser ut på kort och lång sikt. Är detta viktigt för våra chefer? Nyckeltal ger en volymfråga som kan skapa förflyttning och blir begripligt. Detta kan brytas ner och göras tydligt. Vi jobbade mycket med det kommunikativa spåret; lyfte goda exempel som skapar en rörelse framåt. Prao måste vara en angelägen fråga. Vi arbetar med chefer som vill, tar och har fullt ansvar.

Det finns en angelägenhet att arbeta med kompetens. Vi ser det inte bara inifrån, alltså att vi ska lösa praoplatser. Vi behöver se det utifrån, i ett större perspektiv. Vi är en aktör som bygger samhället, och vi behöver träna oss i att berätta vad vi gör på jobbet; på så sätt kan vi tillgodose kompetensförsörjningen.”  Se Jörgens powerpoint nedan.

Hässleholm kommuns praoarbete

Som nästa programpunkt berättade sedan Maria Bengtsson & Tina Svensson från HR-avdelningen i Hässleholm kommun om syftet med, och hur det gick till, att få prao integrerad i Hässleholms kompetensförsörjningsplan. ”Vi tog fram vilka rekryteringsutmaningar vi har framöver. Alla förvaltningar har sina egna planer. Men vi har också en gemensam kompetensförsörjningsplan. Vi behöver locka de yngre att vilja arbeta i Hässleholms kommun. Att ungdomar väljer utbildningar som matchar kommunens arbete. Förvaltningsledningen tycker att detta är en mycket viktigt fråga att arbeta med, som givetvis kommer att ta tid att lösa”.

En plan behöver förvandlas till handling. Hässleholm började därför under hösten med att föregå med gott exempel; kommunledningsförvaltningen tog emot praoelever och utmanade de andra förvaltningarna att göra detsamma. Redan i åk 8 börjar eleverna funder på sina val och utbildning. Men unga människor har begränsad information om vad det finns för yrken, och genom att kommunen tar emot praoelever så får ungdomarna se hur många olika yrkeskategorier som arbetar i en kommun.

Kommunens praosamordnare Jenny planerade tillsammans med HR, samlade ihop handledare och hjälpte till med lämpliga praouppgifter. Avdelningarna för kommunikation, kansli, personal och tillväxt tar nu emot praoelever. Hässleholm har skapat ett koncept som provas och utvecklas efter hand, om det behövs. Maria och Tina berättade ”Vi visar att det är viktigt! Avdelningarna kommer att ha fasta platser framöver; vi tar emot elever två gånger per år. Vi vill utbilda handledare så de är klädda’. Då blir mottagandet bra. Kommunikationsavdelningen medverkar till hur kommunen ska synas utåt. Vi vill att även yngre ska kunna ta emot info från kommunen.”

Givande diskussioner

Det blev både frågor och givande diskussioner efter anförandena. En person frågade om Helsingborg har satt upp mål för hur många praoplatser som ska tillsättas på olika förvaltningar. Jörgen svarade: ”nej vi har istället haft en bra dialog. Det viktiga är att inse varför man ska ta emot prao. Staden har fokus på att göra istället för att administrera.”

Klippans kommun berättade att man i deras kommun både administrerar och gör. Det finns ett kommunledningsbeslut på att alla elever i årskurs 8 ska ut på prao inom kommunen, medan elever i åk 9 kan ha prao i det privata. Även i Klippans kommun är syftet kompetensförsörjning.

HR-partnern Pernilla Willstrand i Helsingborg poängterade att det ska vara roligt att ta emot prao, och att genom att ta emot praoelever så lär man sig själv något nytt. Skol- och Fritidsförvaltningen har tagit fram en hemsida åt handledarna med information om kommunen; en introduktion till både elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att förse handledarna med den introduktionen. Den gör mottagandet enklare och roligare. Flera förvaltningar inom staden har hakat på och använder sig nu av samma introduktion. Klicka här för att ta del av hemsidan.

Branschmodeller för prao

Prao i Skånes Annhild Månsson har under året arbetat med olika branschmodeller för prao. Inledningsvis berättade Annhild om vad branschmodeller är, varför de tas fram och hur de kan användas. De innehåller olika delar och tematik för att skapa en säker prao med många förslag på arbetsuppgifter som arbetsgivaren kan plocka delar ur. Se Prao i Skånes powerpoint där det illustreras tydligt; bilderna nummer 6-14. Förutom att branschmodellerna tas fram för olika branscher tas det fram en Alla tiders branschmodell som kan appliceras på alla arbetsplatser och med fördel på kommunernas förvaltningar och bolag.

Förslag på praoupplägg

Avslutningsvis fick deltagarna i HR-träffen se ett par olika exempel från några arbetsplatsers olika praoupplägg för en vecka, se bilder nummer 15-18 i Prao i Skånes powerpoint. Förberedelser och ett tydligt schema gör att praon blir lätt att genomföra för arbetsgivaren och att eleven är bättre förberedd. Tycker man att det är svårt att ta emot en praoelev en hel vecka kan man göra som företagshotellet Mindpark i Malmö & Helsingborg: dela praoeleven mellan olika coworkers. Det sättet att dela på praoelever kan man applicera på vilken förvaltning som helst!

 

Ta gärna del av HR-träffens två powerpoints här:

HR-träff om prao, Prao i Skåne 211014.pptx_.pdf (1.7 MB)
Ladda ner
Prao HBG HRträff 14 oktober.pptx_.pdf (49.71 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden