Utemiljö på en skola med en stor gräsplan, blå himmel och ett stort träd i förgrunden

I Ystad känner elever sig sedda och lyssnade på i frågor om jämställdhet

I Ystads kommun är jämställdhet och genus del av det strategiska Syv- och praoarbetet.

Genus och normer är en del av kommunens övergripande plan för studie- och yrkesvägledning och kommunens hemsida nyttjas för att sprida kunskap och förslag för hur både skola och arbetsgivare kan arbeta med frågan.

Ystads arbete med jämställdhet och genus

PRIS frågade Jenny Norberg Randowo, SYV-samordnare, om deras arbete:

Att arbeta med jämställdhetsfrågor är en självklarhet för en likvärdig skola och jämställdhetsperspektivet är en del av både skollag och läroplan. Det är även en viktig aspekt utifrån de globala målen. Jämställdhetsperspektivet är med andra ord inte något som skolor kan välja bort. 

Vi har en idébank med lektionsförslag för arbeta med jämställdhetsfrågor med eleverna, vi för också kontinuerliga diskussioner mellan alla yrkesgrupper på skolan och med elever. Vi arbetar mycket med elevinflytande, eleverna känner sig sedda och lyssnade på när vi lyfter dessa frågor. Eleverna är också en stor inspirationskälla och bank av kunskap för arbetsgrupperna. Kollegor inspirerar också vandra och delar med sig av sina olika erfarenheter.

Det är en stor utmaning att vi tyvärr fortfarande har många mans- eller kvinnodominerade yrkesgrupper i samhället. Förhoppningsvis kan det som vi gör ge ökad medvetenhet och ökade kunskaper i frågan, och bli ett litet steg på vägen mot en mer jämlik arbetsmarknad.

 

Vill du också utveckla ditt arbete med jämställdhet och genus?

På Ystad kommuns hemsida kan du läsa mer:

Kommunens ”nya” praosida för skola, elev/vh samt arbetsgivare.

 

Ett par exempel på hur Ystad arbetar med jämställdhet och likvärdighet inom SYV:

Färdiga förslag på lektionsplaneringar till pedagogerna

Genus och normer är en del av Ystads SYV-plan

Stöd till arbetsgivare när det gäller tillgänglig arbetsmiljö

 

Tillbaka till  Handledarguiden