Praoelev på IUC Syd

IUC Syd tar ett krafttag om prao och praktik

Vår kollega Annhild Månsson på Prao i Skåne har jobbat med att arbeta fram ett prao och praktikkoncept på sin arbetsplats IUC Syd. En bred förankring bland kollegor och i företagets arbete med de globala målen har varit jätteviktigt för att praoarbetet ska bli en självklar del i verksamheten. 

Du kan ladda ner IUC Syds praoplan längst ner på sidan. 

Hej Annhild! Varför beslutade ni att ta fram en praktik- och praoplan på IUC Syd?

Det var viktigt för att mottagandet av prao och praktikanter skulle förankras ytterligare med hjälp av rutiner. Det var också viktigt att visa externt och internt för oss själva varför vi gör det, samt att vi som medarbetare skulle ha samma bild av det här med praktik och prao, och att ha det samlat på ett ställe där vi kan läsa om det.

Vad har varit utmaningarna?

Hos oss vill alla att IUC Syd tar emot praoelever. Och vi har gjort det de senaste åren. Det är viktigt! Det har dock byggt på att en person i organisationen har fått ha ansvaret över planeringen och att se till att det klaffat, och som själv har fått rycka in när det inte gjort det. Det blir inte hållbart om den personen skulle försvinna från organisationen, blir sjukskriven eller liknande. Det är viktigt för oss på IUC Syd att skapa hållbara strukturer för de saker vi väljer att göra i vår organisation, det gäller allt - inte unikt för praktik-mottagning så att säga.

När det väl är dags att ta emot visar sig problemen, framför allt när det gäller praon som kräver sin vuxennärvaro. Alla är så upptagna att det plötsligt blir jättesvårt att få tiden att räcka till i praktiken, att vara närvarande på kontoret, eller ha tänkt till när det gäller möten så att eleverna kan vara med. Vi jobbar även efter pandemin en hel del hemifrån. Har vi praoelev behöver ofta var och en tänka om varifrån de ska utgå, när (vi har till exempel anställda både i Åhus, Ystad och Helsingborg), och när mötena förläggs tidsmässigt. De som arbetar deltid behöver få ihop sin tid som inte alltid är sammanhållen.

Schemat kommer fortsatt vara en utmaning för oss, men tanken är att när det fastnat i allas medvetande vilka veckor vi har praoelever (vi provar nu att ta emot samma veckor varje år) så kommer var och en att ta bättre hänsyn till det i sina planeringar för just den veckan. Ingen vecka är den andra lik hos oss. Våra jobb består ofta fysiska eller digitala möten med samarbetspartners eller andra, skriva rapporter, underlag och en del kundbesök som ibland är noll just den veckan som eleverna kommer, eller just när det finns en annan aktivitet som passar eleverna bättre än att åka bil i två timmar för en halvtimmes besök… Ja, pusslandet är något vi vill komma bort ifrån så småningom.

Det är inte säkert att vårt upplägg som det ser ut nu kommer vara toppklass på en gång, utan vi kan få skruva ett par gånger till, men då är det viktigt att ha dokumentet att luta sig mot för att inte ge sig, utan jobba vidare med förbättringar.

Vad har ni lärt er från att ta emot praoelever? Har det bidragit till er verksamhet?

Ja, vi ser att eleverna aldrig sett vad en organisation som vi faktiskt gör, och de får en helt annan samhällsförståelse! Vi är också väldigt duktiga hos oss på att i dialog med de unga problematisera och utmana när det gäller framtidsval, så vi tror faktiskt att de får med sig en hel del nya tankar och framtidsutsikter när de varit hos oss på IUC Syd. Vi själva får i vår tur in underlag för vårt fortsatta arbete med hållbarhet eftersom eleverna får jobba med det hos oss en del. Och vi kan visa på Linkedin att vi som arbetar för att visa industrins möjligheter, gör det genom att bjuda in unga som får ta del av vårt arbete gentemot industrin. Det är också givande att de har med sig så olika tankar och erfarenheter in, bättre övning på att ”möta kunden” kan man knappt få!

Vad är din rekommendation till andra företag/arbetsgivare som vill ta fram något liknande?

Om man vill förankra: Titta på den egna verksamheten och gå till botten med incitamenten till varför det är viktigt för just er, vilka är era argument för att ta emot? Globala målen? Samhällsinsats-CSR? Återväxt inom kompetens? För att synliggöra just er bransch?

Att ta emot prao om man inte gjort det innan: Gör det även om det känns svårt! Ta hjälp av andra! Gå ihop med ”grannen” och ta en halv vecka var. Ta två elever per gång så de kan ha sällskap av varandra tex om det skulle uppstå luckor. Ta tid till att planera praon så blir det bättre upplevelse för alla. Det finns en massor av resurser och inspiration att hämta på www.praoiskane.se.

IUC Syd prao- och praktikplan

Praktik och prao IUC Syd sept 2022.pdf (153.75 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden