Karaten Bygg lyfter vikten av att visa bredden av yrken inom branschen

Ivan Zlatunic jobbar på Karten Bygg, ett företag som erbjuder byggservice till företag och privatpersoner. Han är mycket positiv till prao och uttrycker att fler inom byggbranschen borde ta emot praoelever ”Som företag har man mycket att vinna på det!”

Karaten Bygg började nyligen med att ta emot praoelever, då de tog emot en elev från årskurs nio.  Ivan förklarar att de ansträngde sig för att lägga upp praoveckan så att eleven fick en så bred bild av branschen som möjligt. ”De första dagarna var vi inne på kontoret där han fick vara med och utföra enklare uppgifter, till exempel utskrifter och sammanställningar”. Ivan förklarar att man utåt sett bara ser snickarna, men att det finns så många fler yrken och arbetsuppgifter än man kan tro. ”Alla elever är inte händiga, vi ville därför visa fler möjligheter inom byggbranschen.” Praoeleven uttryckte att det var väldigt intressant att se hela förloppet. Från att en arbetsorder komma in, till att den behandlas på kontoret, till att den kommer ut till snickarna och slutligen till att den kommer tillbaka till kontoret för fakturering. 

De sista dagarna av praoveckan fick eleven följa med ut på några bygguppdrag, och även där utföra enklare arbetsuppgifter. På frågan om hur företaget tänker kring säkerhet förklarar Ivan att i och med att Karaten Bygg arbetar med byggservice så är det inte en typisk byggarbetsplats med stora maskiner och lyftkranar. Ett vanligt uppdrag kan till exempel vara att byta en dörr eller lägga ett golv. För dem har det därför varit relativt enkelt att låta praoeleven följa med på det mesta utan att utsättas för fara.

Praoeleven var väldigt nöjd när veckan var slut och Ivan tycker att det kändes som om de lyckades fördjupa hans intresse för byggbranschen. ”Något som han uttryckte att han inte visste förut var att det finns förutsättningar för att stanna kvar i branschen och utvecklas, att man kan börja som snickare och sedan fortsätta med andra tjänster. Jag tror att vi verkligen lyckades visa upp bredden av yrken och möjligheter.”

Ivan tror att Karaten Bygg absolut kommer ta emot fler praoelever i framtiden. ”Så länge det är elever som är intresserade och vill lära sig. Nu hade vi tur att vi fick en jätteduktig kille som skötte sig, kom i tid och var trevlig. Är det en sådan praoelev man får så kan vi ta emot en praoelev varje vecka!” Ivan ser dessutom en stor vinning för företaget att arrangera prao. Han förklarar att det är jättesvårt för företaget att hitta personal. Det gäller därför att fånga upp intresset för byggbranschen i tidig ålder. ”Prao är otroligt viktigt, det är ju framtidens arbetskraft!”

 

YRA OLSEN ÖBRINK, IUC SYD

Tillbaka till  Handledarguiden