Logga för Lunds kommun, profilbild på kvinna och en bild på en kvinna i glasögon som förbereder mat i ett skolkök

Måltidsservice i Lunds kommun - Skapar förutsättningar för en bra prao

Lisa Darrell jobbar som avdelningschef på Måltidsservice i Lunds kommun, som varje dag tillagar och levererar över 23.000 portioner måltider till skolelever på Lunds gymnasieskolor och grundskolor, samt äldreboenden. Hon började arbeta där för ungefär ett år sedan och tog snabbt på sig ansvaret att driva prao-frågan. ”Det fanns redan en plan att börja ta emot praoelever, men sen krävs det också att någon är engagerad och intresserad av att genomföra det” Lisa kommer tidigare från hotellbranschen och är van vid att praoelever är en naturlig del av verksamheten.

Något som Lisa tycker är viktigt när man inför något nytt är att skapa rätt förutsättningar till det. Hon menar på att det behöver finnas en genomtänkt plan, särskilt när det handlar om en så pass omfattande verksamhet som Måltidsservice med 28 kök och över 180 anställda. Först och främst vill hon medvetandegöra behovet och vinningen av att ta emot prao för personalen. ”Det finns en stor vinning för oss att ta in elever i vår verksamhet eftersom det är våra kunder, det är ju de som äter vår mat ute i skolorna. Jag tror att vi kan lära oss otroligt mycket av dem genom att lyssna in deras idéer och tankar. Sedan ser jag också att det är nyttigt för vår personal, man växer i en ansvarsroll. För att inte tala om vinningen för eleverna, att ge dem arbetslivserfarenhet och hjälpa dem ut i arbetslivet.” Allt detta anser Lisa är väldigt viktigt att lyfta internt i verksamheten för att alla medarbetare ska förstå varför de tar emot praoelever.

Nästa steg i Lisas plan är att alla involverade behöver ”få lite på fötterna”. Hon har planlagt att handledarna till praoeleverna ska få gå en handledarutbildning från Skolverket. Lisa lyfter även vikten av att eleverna måste få den informationen de behöver inför sin praovecka. ”Det är inte helt ovanligt med hög frånvaro på praktikplatser, vilket inte är så konstigt med tanke på att det kan vara nervöst att komma som ny till en arbetsplats som man inte har någon anknytning till. Jag har en idé om att skicka en liten videohälsning till alla praoelever innan dem kommer, där personalen presenterar sig och visar runt på arbetsplatsen, så att eleverna känner sig välkomna!”

Upplägget för praoveckan kommer vara att varje elev får en handledare som tar hand om dem under dagarna, men att även andra från personalen kan bidra. ”Tanken är att eleverna ska få se och ta del av hela verksamheten. Allt ifrån att ett köksbiträde visar matsalen och tydliggör vikten av service och bemötande till att en kock som visar hur maten planeras och tillagas”

Så fort situationen med Covid-19 lättar och skolorna kan sätta igång med praoveckor igen så står Måltidservice redo att börja ta emot praoelever. Till en början satsar dem på att kunna ta emot ungefär 30 elever. På frågan om Lisa ser några svårigheter med prao svarar hon ”Så länge man har en bra planering och bra förutsättningar så ser jag inga hinder. Jag ser verkligen fram emot detta, jag tycker det är fantastiskt att få träffa de unga personerna som är vår framtid!”

 

YRA OLSEN ÖBRINK, IUC SYD

Tillbaka till  Handledarguiden