Prao i hemtjänsten i Eslöv

Prao med undersköterska i pool-tjänst ger varierad och lockande bild av hemtjänsten!

Ulrika Nilsson, Eslövs kommun, berättar att då hon jobbade i poolen som undersköterska brukade hon ha en elev per vecka under två praoveckor på höstarna. De som schemalade arbetsuppgifterna för personalen såg till att det blev funktionellt under praoveckan.

Bra introduktion är A och O. Ulrika utgick från introduktionspaketet som finns inom kommunen för nyanställda och anpassade till eleverna. Arbetskläder, sekretess, förväntningar, arbetsuppgifter och arbetstid gicks igenom. Att förbereda eleven på mötet med brukaren, berätta att man utför olika arbetsuppgifter beroende på behov och prata igenom vilka arbetsuppgifter som kan passa eleven. Det är viktigt visa den positiva sidan av yrket, och att få in unga i vårdyrket! Mötet med de äldre är det fina inom hemtjänsten, och det är ju ett så varierat och stimulerande jobb.

Ulrika framhäver välfärdstekniken som är under snabb utveckling; hur personalen öppnar dörrarna med telefonerna, tekniska hjälpmedel, inmonterade kameror hos dem som vill ha en check på så vis istället för besök nattetid och mycket annat spännande som finns redan idag eller som är på gång.

Då Ulrika och praoelever hade en planerad runda i stan mellan centralt boende äldre brukare, tog de sig runt per cykel. På landsbygden körde de bil. Det är bra med kontinuiteten i en och samma handledare under veckan. Det är varierat nog ändå med de olika hembesöken. Unga människor vill prova på arbetsuppgifter på riktigt under praon, vilket de verkligen får uppleva inom hemtjänsten!

 

Tillbaka till  Handledarguiden