Logga Holmen, skog och en man

Prao på Holmen AB, - praoplatsen alla vill ha!

Holmen AB är industriföretaget som ser praon som en dörröppnare och vet hur man lyckas med den!

Holmen AB, Iggesunds kartongbruk, är en svensk skogsindustrikoncern som verkar inom fem olika affärsområden. Ett av dessa områden är Iggesunds Kartongbruk där Fredrik Halvarsson arbetar som HR-partner. Holmen har sedan början på 2000-talet utvecklat ett imponerande prao-koncept som har blivit mycket populärt.

Under en vecka får de 40 praoeleverna som Holmen tar emot se flera olika enheter inom koncernen. Utöver Iggesunds kartongbruk får de bland annat besöka Holmen skog, Naturbruksgymnasiet, Hamnen och Holmen Timber. Praoveckan är noga planerad, eleverna bussas mellan de olika avdelningarna och varje avdelning står redo att visa upp sin verksamhet på bästa sätt, genom till exempel aktiviteter eller rundvandring. 

En av dagarna under praoveckan spenderas på Iggesunds Kartongbruk. Praoeleverna får då i mindre grupper besöka fyra olika stationer. De får bland annat en rundvandring i fabriken, en föreläsning av en person från Mittuniversitetet och ibland får eleverna även testa att köra truck. Sista dagen på praoveckan får eleverna fylla i en utvärdering. Fredrik berättar att det framgår tydligt att det som är mest populärt hos eleverna är att få testa saker själv, helst saker med en motor. ”På Holmen skog får de skjuta lerduvor och kolla på skogsmaskiner, det brukar vara väldigt uppskattat”.

Fredrik berättar även att responsen från utvärderingarna brukar vara otroligt positiv. De flesta tycker att praoveckan är väldigt spännande och lärorik. Något som Holmen hoppas uppnå med praoveckan är en ändrad bild av industrin. ”De flesta som växer upp i Iggesund ser bara de stora fabrikerna från utsidan, det är inte många som vet hur rent och fräscht det är invändigt” Det är inte heller många som vet att det finns ungefär 40 olika yrken inom den stora skogskoncernen. Fredrik berättar att de till exempel har en hel avdelning som bara arbetar med e-handel. Det finns så många fler yrken än bara klassiska fabriksjobb. ”Att ta emot praoelever är en fantastisk möjlighet att visa hur många olika yrken det finns inom branschen”.

På säkerhetsfrågan svarar Fredrik att det är självklart att ett fabriksområde inte är ofarligt, just därför trycker de extra hårt på just den frågan. ”Till att börja med försöker vi få skolan att förbereda eleverna på hur viktigt det är att lyssna på instruktioner och aldrig gå någonstans själva. Sedan har vi fyra guider som vanligtvis brukar visa runt våra kunder, men som under denna vecka får vara med och hålla ihop gruppen”. Överlag brukar säkerheten aldrig vara något problem menar Fredrik, eleverna är gamla nog för att förstå hur viktigt det är.

Utöver säkerhetsfrågan tar Holmen även hjälp av skolan när det gäller att dela in eleverna i grupper. ”Det kanske inte borde spela någon roll, men att hamna i samma grupp som sin bästa kompis är otroligt viktigt i den åldern” säger Fredrik. Holmen är känd för att vara en bra praoplats och ansökningarna är många när inbjudan skickas ut några veckor innan. Att välja ut vilka elever som får praoplatserna är också skolans uppgift.

En stor vinning med Holmen prao som Fredrik lyfter, är möjligheten att locka tjejer till den kraftigt mansdominerade branschen. Han berättar att andelen kvinnor som har sökt utbildningar relaterade till dessa jobb har ökat de senaste åren. Nu är det nästan lika många kvinnor som män som söker. Fredrik berättar att de i höstas anställde sju personer varav fem var kvinnor. ”Någonting är på väg att hända tror jag, men det är ändå viktigt att ständigt fortsätta jobba på det”.

 

YRA OLSEN ÖBRINK, IUC SYD

 

Tillbaka till  Handledarguiden