Decision dynamics logotyp

Rikard Larssons praoupplevelse hjälpte honom att hamna rätt och undvika att lägga år av studier inom fel område

För drygt en månad sedan publicerade Prao i Skåne tillsammans med Arbetsmarknadskunskap Skåne några filmklipp om utbildningsmoduler att använda i för- och efterarbete kring prao. Rikard Larsson, Co-founder & Partner på Decision Dynamics AB och professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet som klickat upp och tittat på filmerna, uttrycker sin stora tacksamhet till alla som engagerar sig i prao-arbetet.

- Sällan har så få dagar haft så stor betydelse för så många elevers framtida karriärer som just prao. Prao öppnar dörrarna till de väsentliga praktiska arbetsperspektiven som är de mest saknade inslagen i de flesta utbildningar. För egen del sparade prao-veckan på en arkitektbyrå mig många år av studier på fel utbildning, då jag upptäckte att detta yrke i praktiken inte fungerade alls som jag hade trott. Jag insåg att jobbet inte var så kreativt som jag hade förställt mig ända sedan jag var barn. Prao är en stor vinst för elevernas framtid, en stor vinst för skolorna och därmed även en vinst för organisationerna som möjliggör dem, även om det kan kännas svårt att hinna med sådana delvis altruistiska investeringar. TACK alla ni som ställer upp på prao.

Praktik viktigt för att kunna välja rätt väg i livet

Rikard underströk flera gånger sin tacksamhet för praoperioden som lotsade honom bort från ett yrke som inte passade honom. I andra klass på gymnasiet var Rikard ute på prao för andra gången, nu på en bank. Denna praoperiod blev en ny ögonöppnare som varit viktig för hans framtida karriärval.

- Det finns alldeles för lite praktiska inslag i dagens utbildningar. Praktik är det som behövs för att unga människor ska kunna välja rätt väg i livet, menar Rikard Larsson.

- Företag ser ofta inte möjligheter att ta emot elever på sina arbetsplatser, men möjligheterna finns överallt, säger Rikard Larsson avslutningsvis. 

Tillbaka till  Handledarguiden