En man och en kvinna mot en bakgrundsbild av en sjö

Samarbete i Perstorp gav fler praoplatser

I en liten kommun känner man varandra väl och beslutsvägarna är korta. ”Då studie- och yrkesvägledaren Ida Lilja berättade att hon hastigt fått lagkrav om praktikplatser till alla skolbarn i vissa åldrar svarade jag att hon kunde få följa med ut på företagsbesök och själv berätta om möjligheterna att ta emot PRAO-elever” berättar Sahand Kousha, näringslivschef i Perstorps kommun.

Gemensamma besök ute på fältet bland kommunens olika arbetsgivare förstärker samarbetet både mellan förvaltningarna inom kommunen, och mellan kommunen och företagen. Covid 19 med restriktioner satte käppar i hjulet under år 2020 men samarbetet kommer att tas upp på nytt så fort praon ute på företag ska bli verklighet igen.

Studie- och yrkesvägledaren Ida Lilja betonar också att en av fördelarna med att arbeta i en liten kommun är att kontaktvägarna är kortare vilket gör att samarbeten kan skapas både enklare och snabbare än i stora kommuner. "I ett samtal om samarbete med vår näringslivschef Sahand föddes idén om att jag som SYV skulle få följa med honom ut på företagsbesök för att informera om PRAO. Vilket vi tycker är ett framgångskoncept!"

Prao-arbetet är ett gediget arbete som kräver ett stort kontaktnät och en god samverkan med det lokala näringslivet. Som SYV har Ida Lilja lagt mycket tid på att kontakta och besöka de lokala arbetsgivarna, både själv och i samarbete med näringslivschefen, för att Perstorps elever ska få en så givande prao-upplevelse som möjligt. En väldigt stor del i detta är förarbetet som görs i skolan. "Det har därför varit viktigt för mig att på ett så tydligt sätt som möjligt fördela ansvaret mellan mig och mentorerna. En del i förarbetet är att både elever och mentorer ska vara involverade i processen. Jag vill därför vara så transparant som möjligt i hur planeringen ser ut och har därför gjort en tidslinje som exempelvis kan sätta på tavlan inför en praoperiod. Målet vid nästa praotillfälle är att även involvera mentorerna i under- och efterarbetet i högre grad."

Genom att planera för hela processen före det att praon infaller har Ida Lilja underlättat för skolans elever och involverat skolans mentorer. Med tidslinjen blir det väldigt tydligt.

 

Tidslinje Perstorps kommun
Studie- och yrkesvägledaren Ida Liljas tidslinje.
Tidslinje för prao Perstorp (94.67 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden