Bild tagen ovanifrån från luften på en skola med en stor gräsplan och en parkering

Yrkesinspiratörer gav elever i Ystad insyn i arbetsmarknaden

Till följd av Covid-19 valde Ystad kommun, precis som de flesta andra, att ställa om sin prao. Jenny Norberg Randowo, SYV-samordnare, planerade om praon på Västerportskolan för att hitta nya sätt att introducera arbetsmarknaden för eleverna.

Till att börja med kontaktade hon de arbetsgivare som brukar ta emot praoelever samt vårdnadshavare på skolan med en förfrågan om två möjligheter:

  1. Hålla en liten föreläsning om sitt yrke/arbetsplats.
  2. Erbjuda elever att kontakta dem vid intresse för att fråga hur jobbet ser ut.

Tillsammans med skolans pedagoger lyckades de med gemensam kraft att boka in 27 digitala miniföreläsningar med ”yrkesinspiratörer” för eleverna i årskurs 8. Föreläsarna berättade, utifrån av skolan förberedda frågeställningar, om sina yrken och vad de innebär.

Övrig schemalagd tid samma vecka planerade ämneslagen också in yrkesrelaterad undervisning utifrån en gemensam idébank med förslag på uppgifter och övningar att göra tillsammans med eleverna. ”Teknik och NO valde till exempel att arbeta med planering till serien Framtiden runt hörnet som innehåller filmer och diskussionsunderlag att arbeta utifrån” berättar Jenny som är mycket positiv till samarbetet. ”Lärarna har haft en ansträngd situation under pandemin men vi hjälptes åt att ställa om. Inför arbetet med alternativ prao hade jag ett digitalt möte med alla undervisande lärare i åk 8 - ett samplaneringsmöte. Jag gav information om materialet i idébanken och hur det ska användas. Några hade redan gjort en plan och delade med sig till sina kollegor. Det var ett härligt engagemang som jag tror till stor del blev hjälpt av att jag hade gjort ett grundläggande förarbete när vi sedan planerade det sista ihop” fortsätter hon.

Lärare ansvarade också för att organisera digitala live-möten med yrkesinspiratören som visades live i sju olika klasser samtidigt via Teams.

 ”Veckan har fått mycket positiv respons från lärarna (och mig) som uppfattade och plockade upp intressanta diskussioner kring allt från presentationsteknik till miljö och hållbarhet. Med andra ord såg vi en stor och bred vinning i presentationerna (inte bara att eleverna fick lära sig om olika yrken).” säger Jenny när hon reflekterar kring veckan. Hon avslutar: ”Eleverna fortsatte diskussionerna i korridorerna och även hemma. Så en positiv vecka som borde återkomma!”

 

Tillbaka till  Handledarguiden