Branschmodeller för prao

På den här sidan finner du olika prao-upplägg och branschmodeller

PRIS-Prao i Skåne arbetar med att ta fram branschmodeller för arbetslivet. En branschmodell innebär ett specificerat praoupplägg som tydligt knyts till en specifik bransch. 

En branschmodell för prao som PRIS-Prao i Skåne tar fram kännetecknas av att den:

  • omfattar ett planerat och säkert program på minst fem dagar.
  • är förlagd till en eller flera avdelningar/arbetsplatser för eleven.
  • låter praoeleven följa flera yrkeskategorier/roller typiska för branschen.
  • visar praoeleven på vad som är typiska arbetsuppgifter för branschen.
  • tydliggör branschen som praoeleven verkar i genom de uppgifter och de miljöer som eleven får uppleva på sin praoplats. Att visa ”ax-limpa-tänket”, eller från idé till produkt eller tjänst, är bra tankehjälp i sammanhanget.
  • låter praoelevens kapacitet och kunskap nyttjas till att ge input till branschen via någon av de uppgifter som eleven gör under sin prao, exempelvis synliggöra arbetsgivaren eller utföra någon viktig uppgift som ledningen kan ta vidare och använda.

En arbetsmiljöingenjör tittar på vad eleverna kan göra på en arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv, gör en riskbedömning, ger förslag på hur risker kan elimineras och arbetsmoment anpassas. PRIS-Prao i Skåne hjälper till med att formulera arbetsuppgifterna som ska ingå i branschupplägget och visar på uppgifter som arbetsgivaren kanske inte själv tänkt på.

 

PRIS branschmodeller kommer att tas fram enligt de punkter som presenteras ovan.

Branschmodell för bilverkstäder

Just nu arbetar PRIS-Prao i Skånes delprojektledare Annhild Månsson, IUC Syd, och arbetsmiljöingenjören Karin Grantén tillsammans med ett par bilverkstäder i Skåne för att ta fram en branschmodell för prao.

Här är de på besök hos Fredrik Jönsson, Servicemarknadschef MMC Malmö AB/Mitsubishi & Hyundai Center Malmö. Fredrik har tänkt om. Först tyckte han att unga från grundskolan nog var lite väl unga. Att det var svårt att få praoelever som var intresserade, vilket var viktig för Fredrik om hans arbetsplats skulle ta emot prao. Men nu ser han istället praon som en möjlighet att väcka ungas intresse. En bra, rolig och intressant prao kan ju göra att någon ung som kommer ut på prao och som inte trodde att verkstadsbranschen kunde vara ett framtidsalternativ, faktiskt upptäcker just det. En ungdom kanske inte behöver vara intresserad från början, utan kan bli det tack vare en riktigt bra prao.

Fredrik ser att praon kan vara ett sätt att attrahera unga till sin bransch. För att kunna erbjuda den där riktigt bra praoveckan innehållsmässig känns det tryggt att upplägget är arbetsmiljösäkrat och att det finns ett bra innehåll varje dag för praoeleven. Fredrik tycker att det är bra att PRIS-Prao i Skåne kan hjälpa till med detta.

Tre personer står inomhus och ler in i kameran framför en upphissad bil.
Fredrik Jönsson, Karin Grantén; Annhild Månsson

 


Måleribranschen

Måleribranschen har tagit fram en broschyr för den som funderar på att bli målare samt en PowerPoint som med fördel kan visas i klassrummet. Ta del av vad målare gör, vilka egenskaper en bra målare bör ha, hur utbildningen går till och vad en målare tjänar. Se även vad unga målare anser är det bästa med att vara just målare och hur en typisk arbetsdag kan se ut.

Både broschyr och PowerPoint hämtas här.


Vi ser stora möjligheter med att ta emot prao elever, både för att visa upp vår bransch och vilka fördelar den kan erbjuda samt även lyssna på hur framtidens resurser ser på arbetslivet” - Martin Larsson, projektledare, LP Måleri, Helsingborg

schema för prao
Martin Larssons upplägg för en veckas prao

Gå till hur du som arbetsgivare kan arbeta med de globala målen tillsammans med en praoelev. 


Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och cirka 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer och kan ses som en röst för det svenska näringslivet. De betonar att den framtida kompetensförsörjningen är viktig. Man har tagit fram material för företag som tar emot prao:

Information om Skolmaterial från Svenskt näringsliv.

Skolmaterial från Svenskt näringsliv beställs här.


Installationsföretagen

Installationsföretagen har tagit fram ett gediget material för prao. Det hittar du som pdf längst ned på den här sidan.


Teknikföretagen

Teknikföretagen menar att det behövs fler unga som väljer teknik för att säkra den framtida kompetensen för teknikföretag. Teknikföretagen är en av ägarna till Teknikcollege. En broschyr om prao för medlemsföretagen i Teknikföretagen har tagits fram. Den innehåller konkreta tips till arbetsgivare vad man bör tänka på före och under prao. Det finns också intervjuer med flera elever om deras praoupplevelser.

Praobroschyr från teknikföretagen.


Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar. Vården säkrar därmed sin framtida kompetensförsörjning, lär känna framtida medarbetare, höjer valkompetensen inför gymnasievalet och ger ökad kunskap om branschen som helhet samt yrken och bredden inom densamma.

Vård och Omsorgscollege erbjuder planerings- och idématerial inför prao.

Branschupplägg

Installatörsföretagens praoupplägg (688.46 KB)
Ladda ner