Vad roligt att du funderar på att ta emot en praoelev!

Det är både lätt och roligt att ta emot en praoelev. Arbetar du på en lite större arbetsplats så  blir det allra bäst om du har någon eller några kollegor som kan samarbeta kring eleven under hens vistelse hos er. Det brukar bli roligare och mer givande för alla parter då. Under den gula boxen kan du läsa om hur du gör praktiskt.

Nyfiken på att erbjuda praoplats på din arbetsplats?

Prao är en unik möjlighet för dig som arbetsgivare att visa upp din arbetsplats och skapa intresse för din bransch bland unga. Anmäl ditt intresse att ta emot en praoelev.

Du kan anmäla ditt intresse att ta emot prao genom att lägga in din praoplats i kommunens verktyg. I Skåne används två olika digitala verktygDe flesta kommuner använder Samverka.nu. Tre kommuner använder Praktikplatsen.se, Lund, Kristianstad och Malmö. Sjöbo, Vellinge och Staffanstorp har inget digitalt verktyg i dagsläget. Du hittar din kommun om du följer länkarna.

Samverka.nu

Praktikplatsen.se

Så här går det till:

 1. Kontakta din kommun/skola som är de som ansvarar för att ta fram praoplatser. Där anmäler du ditt intresse.
  Bara för att du anmält ditt intresse måste du inte ta emot massor av praoelever - du bestämmer själv omfattning och när det är lämpligt för er. En vecka under ett år är ett värdefullt tillskott av praoplats!
  Många kommuner har ett verktyg för att registrera platser hos arbetsgivare, för kommunikation kring praon med arbetsgivarna och för att fördela platserna.
  Sök upp din kommun via verktyget och anmäl dig direkt i verktyget. Gå till gula rutan ovan.
 2. När du anmält ditt intresse får du hjälp med:
  Underlag för att ta reda på om praoplatsen du erbjuder är säker för minderåriga under utbildning. Ofta är det en blankett där du uppmanas fundera och kontrollera och intyga att uppgifter och arbetsmiljö kan anpassas eller avgränsas för en minderårig person.
 3. I god tid innan praon börjar får du information av kommunen/skolan om vilken elev som kommer till er och kontaktuppgifter. Det är ofta studie- och yrkesvägledaren som blir din kontakt, om du har frågor före, under eller efter praon.
 4. Förbered arbetsplatsen på en prao-elev.
  Ett bra sätt är att på arbetsplatsen prata tillsammans om varför ni väljer att ta emot en prao-elev. Diskutera vilka uppgifter som kan vara lämpliga och hur var och en kan bidra till en bra prao-upplevelse för alla parter.
  Se över er arbetsmiljö och de uppgifter som ni planerar att praoeleven kan göra, delta i eller gå bredvid.
  Utse en eller flera handledare, gör upp schema med olika lämpliga uppgifter, gör en lista över vad eleven ska informeras om som är relevant för just er arbetsplats.
  Det kan vara exempelvis arbetsmiljö och risker, rökning, mobiler, raster, info om arbetsplatsen, sekretess, bemötande, trivselregler, outtalade regler med mera.
 5. Under praon
  -Ska du notera elevens närvaro.
  -Kontakta elevens skola om det blir något problem, eller förändring som skolan behöver informeras om (byte av handledare hos er, ändrade arbetstider eller liknande). 
 6. Efter praon 
  -Skriver du ett kort omdöme om eleven och skickar till kontaktpersonen som du fått.

Här hittar du som arbetsgivare ytterligare konkreta stöd för upplägg av prao. Där hittar du exempelvis ett grundupplägg för prao i form av en pdf som är enkelt och praktiskt att ta avstamp i.

Här kan du läsa lite extra om hur du kan förbereda inför praon.

Söker du efter praoupplägg för just din bransch? Gå till branschmodeller.

Vill du läsa om hur andra har gjort går du till artiklarna.

Söker du specifikt efter praouppgifter som handlar om hållbarhet så hittar du dem här.

 

Bild på flera ungdomar och texten "Ta emot prao"