Handledarguiden - Efter prao

Efter prao

Tips på vad du kan göra för att förbättra praoupplevelsen för eleven och dig som arbetsgivare. 

När praoveckan närmar sig sitt slut är det intressant och spännande att utvärdera praon tillsammans med eleven. Gav praon den effekt som ni hoppats på? Kommer eleven tänka tillbaka på veckan hos er med glädje och stolthet? Ett konkret stöd för detta finner du nedladdningsbar på sidan här som heter Efter praon - reflektionsfrågor elev och arbetsgivare. 

På sidan finns också för nedladdning ett enkelt intyg att ge eleven efter avslutad prao.

Stjärnor på rad

När praoeleven gått tillbaka till skolan är ditt ansvar som arbetsgivare slut, men det finns två saker som du kan göra efter praon:

1. Intern utvärdering - förbättra kommande prao

Gör en kort utvärdering av praon som ger er en överblick av vad som gick bra och vad som kan bli bättre. Det bidrar till att förenkla arbetet inför en ny praoperiod. Utvärderingen kan genomföras utifrån ett färdigt frågeformulär eller genom en intervju med medarbetarna som varit handledare för praoeleven.Fundera gärna igenom hur förberedelserna och informationen till eleven fungerade i uppstarten av praon t ex handledningens upplägg, schema och anpassade arbetsuppgifter till praoeleven, skyddsutrustning och information om arbetsmiljö och regler till praoeleven och information till övrig personal om praotillfället.

 
2. Återkoppling till skolan - förbättra samarbetet

Genom en återkoppling till skolan kan ni ge praoeleven en referens och förbättra samarbetet med skolan. Skicka ett omdöme om eleven. För nedladdning finns här nedan ett enkelt intyg att ge eleven efter avslutad prao. Ge er feedback till skolan om hur det praktiska samarbetet kring praon fungerat. Be skolan om återkoppling - Vilket avtryck verkar praon ha gjort hos eleven?

Resurser

Efter praon - reflektionsfrågor elev och arbetsgivare (73.35 KB)
Ladda ner
Efter praon - ett enkelt intyg (41.63 KB)
Ladda ner

Handledarguiden - fortsätt läs:

Tillbaka till  Handledarguiden