Efter praon

Att utvärdera, reflektera och följa upp praon är viktigt för att ta vara på erfarenheter och skapa ett lärande.

Det är viktigt att en skola och en arbetsplats utvärderar och arbetar med praon även efter att den är slut. För arbetsplatsen kan en utvärdering och reflektion ge viktiga insikter i hur praon kan bli ännu bättre till nästa gång, och vad man har lärt sig på arbetsplatsen. För en elev är reflektion och redovisning av praon ett bra sätt att arbeta för sin personliga utveckling. 

Utbildningsmodul 2 - efter prao

I denna modul ställer Arbetsmarknadskunskap frågor till dina elever kopplade till deras praoupplevelser för att stödja lärandet efter praon. Den här modulen passar bäst när eleverna har varit ute på arbetsplatser men kan i viss mån användas även kopplat till alternativ prao. Skriv in din e-post så får du länken inom kort.