Efter praon

Att utvärdera, reflektera och följa upp praon är viktigt för att ta vara på erfarenheter och skapa ett lärande.

Det är viktigt att en skola och en arbetsplats utvärderar och arbetar med praon även efter att den är slut. För arbetsplatsen kan en utvärdering och reflektion ge viktiga insikter i hur praon kan bli ännu bättre till nästa gång, och vad man har lärt sig på arbetsplatsen. För en elev är reflektion och redovisning av praon ett bra sätt att arbeta för sin personliga utveckling.