Efter praon

Att utvärdera, reflektera och följa upp praon är viktigt för att ta vara på erfarenheter och skapa ett lärande.

Det är viktigt att en skola och en arbetsplats utvärderar och arbetar med praon även efter att den är slut. För arbetsplatsen kan en utvärdering och reflektion ge viktiga insikter i hur praon kan bli ännu bättre till nästa gång, och vad man har lärt sig på arbetsplatsen. För en elev är reflektion och redovisning av praon ett bra sätt att arbeta för sin personliga utveckling. 

På denna sida finner du utbildningsmodul 2 samt ett arbetsblad med diskussionsfrågor som du kan ladda ner längst ner på sidan. I denna modul ställer Arbetsmarknadskunskap frågor till dina elever kopplade till deras praoupplevelser för att stödja lärandet efter praon. Den här modulen passar bäst när eleverna har varit ute på arbetsplatser men kan i viss mån användas även kopplat till alternativ prao.  

För att göra innehållet så tillgängligt som möjligt så finns filmen även textad på svenska och engelska. Klicka på följande länkar:
Utbildningsmodul 2 - textad svenska
- Utbildningsmodul 2 - textad engelska

Du hittar även länken till utbildningsmodul 1 - före prao längst ner på denna sida!

Utbildningsmodul 2 - efter prao

Nedladdningsbara filer

Arbetsblad för modul 2 (303.76 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden