FAQ

Frågor och svar om prao

Att ta emot en praoelev

Att ta emot en praktikant innebär att välkomna en ungdom som under handledning ska få första introduktion till och inblick i arbetslivet. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder (13–15 år)

Praodagen får omfatta maximalt sju timmar (inklusive lunchrast) mellan klockan 06.00 till 20.00.

Nej, praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06.00–20.00, måndag-fredag.

Vi har sammanställt en sida med tips. Här finns samlad information på hur du kan förbereda dig inför prao. Bland annat genom att tänka igenom och dokumentera arbetsuppgifter. Vad ni ska ta upp vid introduktionen. Behöver eleven arbetskläder? Ska eleven ta med sig lunch själv?

Kontaktperson kan vara elevens studie- och yrkesvägledare, mentor eller pedagog. Kontaktpersonen finns tillgänglig vid frågor under praon.

Praoeleven är ansvars- och olycksfallsförsäkrad via sin kommun eller skola. Om något händer kontaktas skolan studie- och yrkesvägledare. Din arbetsplats omfattas av ansvarsförsäkring.

Praoeleven ska själv sjukanmäla sig till sin studie- och yrkesvägledare.

Rapportera händelsen till elevens skola eftersom det är elevens studie- och yrkesvägledare (SYV) som ska göra en anmälan om arbetsskada.

Prao är obligatoriskt i 10 dagar för en elev i årskurs 8 eller 9. Syftet med prao är att ge en elev insikt i arbetslivet och sammankoppla skola och arbetsliv.

Andra vanliga praktikformer är:

Prao - Praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan

APL - Arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning

LIA - Lärande i arbetsliv inom yrkeshögskolan  

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola 

Feriepraktik - arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar  

Arbetsmarknadspraktik - praktik för individer som står lång ifrån arbetslivet 

Tillbaka till  Handledarguiden