FAQ

Frågor och svar om prao?

Vad innebär prao-praktik och vad krävs av min arbetsplats?

Att ta emot en praktikant innebär att välkomna en ungdom som under handledning ska få första introduktion till och inblick i arbetslivet. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder (13–15 år)

Mellan vilka tider får en elev praktisera?

Praodagen får omfatta maximalt sju timmar (inklusive lunchrast) mellan klockan 06.00 till 20.00.

Får praoeleven lov att praktisera på kvällar eller helger?

Nej, praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06.00–20.00, måndag-fredag.

Hur förbereder jag mig inför prao-start?

Vi har sammanställt en sida med tips. Här finns samlad information på hur du kan förbereda dig inför prao. Bland annat genom att tänka igenom och dokumentera arbetsuppgifter. Vad ni ska ta upp vid introduktionen. Behöver eleven arbetskläder? Ska eleven ta med sig lunch själv?

Vem är praoelevens kontaktperson på skolan?

Kontaktperson kan vara elevens studie- och yrkesvägledare, mentor eller pedagog. Kontaktpersonen finns tillgänglig vid frågor under praon.

Är praoeleven försäkrad?

Praoeleven är ansvars- och olycksfallsförsäkrad via sin kommun eller skola. Om något händer kontaktas skolan studie- och yrkesvägledare. Din arbetsplats omfattas av ansvarsförsäkring.

Hur gör jag om praoeleven blir sjuk?

Praoeleven ska själv sjukanmäla sig till sin studie- och yrkesvägledare.

Vad ska jag göra om praoeleven skadar sig?

Rapportera händelsen till elevens skola eftersom det är elevens studie- och yrkesvägledare (SYV) som ska göra en anmälan om arbetsskada.