Förbered för prao som skola

 Här finns samlade länkar till sidor och material för planering och förberedelser för dig som förbereder prao för elever.

 •  Skolverket

Elevens arbetsmiljö – ett gemensamt ansvar

Huvudmannens planering och förberedelser

Skolans planering av prao

 

 • Svenskt Näringsliv

iPraktiken Elev - en skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

Eduna - En film om prao

 

 • Ung Företagsamhet

Framtidskoll Skåne Digital utbildning om jobb, framtid, yrken, entreprenörskap, CV-koll och privatekonomi. 

Riktar sig mot åk 9

 

 • UR

Att söka prao – hitta rätt praoplats

 

 • Vård och omsorgscollege

Planeringsmaterial för prao inom vård- och omsorg

 

 • Wordskills

Presentation av olika yrken – hur det är att jobba i olika branscher

 

 • Gratis i skolan

Inför prao och praktik - material

Olika yrkens roll i samhället - material

Berätta om ett yrke – material

 

 • Framtidsvalet

Tips på frågor till elev inför praon

Elevers praoupplevelser – olika yrken

 

 • Lärarnas Riksförbund

Att göra undervisning av praon

 

 • Göteborgsregionen

Webbinarium med arbetslivet för grundskolan
Med syfte att erbjuda elever värdefull kunskap om arbetslivet

Planering inför prao är A och O för skolan – 5 tips

Hur kan vi arbeta med prao på skolan?

Ansvar och roller på skolan

Gemensam planering på skolan

Anskaffning av praoplatser

Förbered eleverna

Förslag på övningar

Praktisk information till elev och vårdnadshavare

Checklistor för skolpersonal

Frågor och svar om prao för skolpersonal

 

 • Yrmis

Samverkan mellan skola och näringsliv

Yrkesfilmer – porträtt av specifika yrken

Studiebesök på arbetsplatser

 

 • Helsingborgs stad

Exempel på praoupplägg/schema för kommunal prao

Tillbaka till  Handledarguiden