Från PRIS till Prao i Skåne

Bakgrund till Prao i Skåne:

Prao i Skåne (PRIS) var ett ESF-projekt under år 2020-2021 som under ledning av Region Skåne samlade 30 skånska kommuner för att gemensamt skapa bättre förutsättningar för prao i regionen. PRIS arbetade för ett systematiskt, hållbart och kvalitativt prao-arbete och bidrog till stärkt samverkan mellan skola och arbetsliv utifrån ett regionalt perspektiv. Du kan läsa mer om projektet här.

Under år 2022 fortsatte 18 kommuner det gemensamma strategiska arbetet med prao och att hitta formen för en långsiktig regional stödstruktur med finansiering av Region Skåne. Detta som en fristående fortsättning på PRIS.

Region Skåne stöttar från 2023 fortsatt kommunerna i sitt praoarbete genom att finansiera lokal praosamordning, handledarträffar, nätverksträffar och den fortsatta driften av Prao i Skånes hemsida. Hemsidan drivs nu vidare av en arbetsgrupp bestående av personal från Hässleholms kommun, Ängelholms kommun, Klippans kommun, Malmö stad och Helsingborgs stad. Arbetet med hemsidan finansieras av Region Skåne fram till december 2025.

Om du vill veta mer hittar du våra kontaktuppgifter här.

Följ Prao i Skåne på LinkedIn för att ta del av aktiviteter, tips och kunskap! 

     Följ Prao i Skåne på Linkedin