Grundläggande kriterier för likvärdig prao

Huvudman och skola ansvarar för att planera en likvärdig prao för sina elever. Detta innefattar tiden före, under och efter praoperioden. Som ett stöd i att utveckla och kvalitetssäkra praon finns grundläggande kriterier för likvärdig prao. Dokumentet innehåller 15 kriterier som specificerar grundläggande förutsättningar för en likvärdig prao och ska användas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kriterierna ryms inom rubrikerna:

- Mål och planer
- Praoplatser (branschbredd och anskaffning)
- Kommunikation (hur information och förutsättningar för prao kommuniceras)

Om kriterierna

PRIS - Prao i Skåne har tillsammans med de trettio kommunerna i projektet tagit fram riktlinjer för likvärdig prao, utifrån ett regionalt perspektiv. Kriterierna utgör ett stöd i kommunernas kvalitetsarbete för prao. När kriterierna implementeras i det systematiska kvalitetsarbetet och det kontinuerliga praoarbetet, bidrar de till den gemensamma målsättningen; en likvärdig prao i Skåne.

Kommunerna har deltagit i framtagandet av kriterierna på både operativ- och ledningsnivå. Så även PRIS-Prao i Skånes styrgrupp. Kommunerna i projektet står bakom de framtagna kriterierna. Med allas engagemang och strävan för att uppnå en likvärdig prao i Skåne, når vi det gemensamma målet.  

Ladda ner kriterierna som PDF

Grundläggande kriterier för likvärdig prao (204.88 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden