Handledarguiden - Handledarguide för prao

Handledarguide för prao

Handledarguiden är för dig som vill erbjuda prao. Den ger dig stöttning i planeringen inför prao och kring hur man handleder en praoelev.

Det spelar ingen roll om du som arbetsgivare representerar privat, offentlig eller idéburen sektor; guiden är generell.

Handledarguiden är en sammanhållen del på sajten Prao i Skåne och är en resurs med den mest matnyttiga informationen. I guiden finns även länkar för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

Handledarfilm för prao

Guiden innehåller följande avsnitt:

Före prao: Vad som behöver finnas på plats inför prao-veckan, förslag på hur du kan lägga upp ett schema och vad du behöver tänka på kring arbetsmiljö och prao.

Under prao: Förslag på arbetsuppgifter och aktiviteter under praoveckan. 

Efter prao: Hur återkoppling till elev och skola samt utvärdering kan bli en del av ert arbete med prao. 

Om du navigerar utanför Handledarguiden så kommer du lätt tillbaka genom att klicka på ‘Tillbaka till Handledarguiden’ längst ner på sidan. Om du öppnar en länk som tar dig utanför praoiskane.se så öppnas den som en ny flik i din browser.

PRAOFAKTA

  • Sker i årskurs 8 och/eller 9.
  • Är sammanlagt 10 dagar ofta fördelade på 1+1 vecka.
  • En del skolor väjer att genomföra prao två veckor i rad, dvs de 10 dagarna på en gång.
  • Bra arbetstider för en praoelev att börja är mellan 8-10 på morgonen, och sluttider mellan 14-16.
  • En praoelev får inte vara i skolan eller på prao längre än 8 timmar.
  • 6-8 timmars arbetsdag är bra.

Handledare

Elever som har prao måste ha en personlig handledare på arbetsplatsen. Handledaren bör få ett uttalat uppdrag från sin chef att handleda eleven och möjlighet att avsätta tid till detta.

Allra viktigast är att handledaren är engagerad och intresserad av att visa verksamheten för eleven. Många elever som går ut på prao har ingen tidigare arbetslivserfarenhet och därför blir praon deras första kontakt med arbetslivet.

Mottagandet och introduktionen på arbetsplatsen är viktig för det första intrycket av arbetsmarknaden och för att praoeleven ska känna sig trygg och välkommen.

Bli en toppenhandledare - 8 tips!

1. Fråga vad eleven vet om det ni ska göra tillsammans, visa först och låt eleven prova själv.

2. Ge feedback: Two stars and a wish (två bra saker och en önskan).

3. Visa ditt intresse både för eleven som människa och för vad hen kan och vill.

4. Berätta om hur du själv upplevt det när du varit ny på jobbet.

5. Visa din uppskattning över att ha en ung människa på er arbetsplats.

6. Tala om varandras förväntningar på varandra.

7. Tala om gärna om egna misslyckanden på jobbet - "alla är vi barn i början".

8. Är det en blyg individ betyder det inte att hen är ointresserad eller okunnig, utan kanske just- blyg.

Har du fått frågan om du kan ta emot en elev med särskilda behov?
Då kan du kolla in vår sida som ger stöd och råd

Handledarguiden är skapad av Prao i Skåne tillsammans med Familjen Helsingborgs kommuner.

Handledarguiden - fortsätt läs:

Tillbaka till  Handledarguiden