Varför finns hemsidan och hur kan du använda den?

Den här hemsidan finns till för att du som vill ta emot prao, jobbar med prao på något sätt eller anordnar prao ska hitta allt du kan tänkas behöva veta - på ett ställe! Du hittar jätteenkelt på sidan genom att använda den gula menyknappen upp till höger.

Unga hoppar och håller händer

Prao ska vara enkelt och likvärdigt !

Inom ramen för ESF-projektet PRIS - Prao i Skåne uppstod ett behov av att samla information om prao på ett ställe. Som ett led i arbetet med att bidra till att skapa en likvärdig prao för alla unga i Skåne behövdes både material och texter. Detta är samlat här på www.praoiskane.se

Bland deltagande kommuner ser man en vinst i att kunna hämta hem, låna och länka till relevant och efterfrågad information på sina egna hemsidor. 

Att inspireras av andras arbete med prao främjar likvärdighet och sprider förhoppningsvis lusten att att lyfta praon som ett viktigt inslag för både elever och arbetsgivare. Därför finns många viktiga fina berättelser om prao, praoanordnare, arbetsgivare och elever med i innehållet. Kanske har du en berättelse att dela med dig av?

Saknar du något på sidan? Vill du dela med dig av ett gott exempel? Mejla till: info@praoiskane.se

Mer om sidan

  • Hemsidan har tre huvudingångar Så funkar prao, Skola och huvudman, Arbetsgivare och Så här gör andra. Innehållet handlar alltså om vad prao är för något, tips och idéer om hur både du som anordnare av prao, och du som arbetsgivare, kan göra och utveckla praon till den viktiga och positiva erfarenhet den kan vara för eleverna. Att få inspiration av hur andra gör är också viktigt, därför finns ett helt litet artikelbibliotek till ditt förfogande. Vi tror att de goda exemplen ger dig kraft att ta ett steg till i utvecklingen av prao.
  • Sidan har kommit till inom ramen för projektet PRIS ett EU-finansierat projekt med syfte att skapa en likvärdig prao i Skåne med Region Skåne som huvudman och medfinansiär.
    Sidan driftas av, och ägs i dagsläget, av IUC Syd på uppdrag av Region Skåne.
  • Sidan skapades av webbyrån 040 som finns i Malmö. De är bra på webblösningar: hemsidor, webbsajter eller webbappar. De har hjälpt till med att att fundera ut vad som behövs göras på den här sidan, vilka tekniska lösningar som behövs och ett stöd i arbetet med sidan.

Trevlig läsning!

Tillbaka till  Handledarguiden