Varför finns hemsidan och hur kan du använda den?

Den här hemsidan finns till för samla allt som arbetsgivare och huvudmän behöver veta om prao - på ett ställe! Du navigerar jätteenkelt på sidan genom att använda den gula menyknappen upp till höger.

Unga hoppar och håller händer

Prao ska vara enkelt och likvärdigt !

Inom ramen för Prao i Skåne-projektet identifierades ett behov av att samla information om prao på ett ställe. Som ett led i arbetet med att bidra till att skapa en likvärdig prao för alla unga i Skåne behövdes både material och texter. Detta är samlat här på www.praoiskane.se

Att inspireras av andras arbete med prao främjar likvärdighet och sprider förhoppningsvis lusten att att lyfta praon som ett viktigt inslag för både elever och arbetsgivare. Därför finns många viktiga fina berättelser om prao, praoanordnare, arbetsgivare och elever med i innehållet. 

Saknar du något på sidan? Vill du dela med dig av ett gott exempel? Mejla till: info@praoiskane.se

Mer om sidan

  • Hemsidan har tre huvudingångar Så funkar prao, Skola och huvudman, Arbetsgivare och Så här gör andra. Innehållet handlar alltså om vad prao är för något, tips och idéer om hur både du som anordnare av prao, och du som arbetsgivare, kan göra och utveckla praon till den viktiga och positiva erfarenhet den kan vara för eleverna. Att få inspiration av hur andra gör är också viktigt, därför finns ett helt litet artikelbibliotek till ditt förfogande. Vi tror att de goda exemplen ger dig kraft att ta ett steg till i utvecklingen av prao.
  • Sidan skapades av webbyrån 040 som finns i Malmö. De är bra på webblösningar: hemsidor, webbsajter eller webbappar. De har hjälpt till med att att fundera ut vad som behövs göras på den här sidan, vilka tekniska lösningar som behövs och ett stöd i arbetet med sidan.

Trevlig läsning!

Tillbaka till  Handledarguiden