Huvudmans ansvar och roller

Huvudmannen ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna och för att praon, i linje med resterande undervisning, är likvärdig. På en kommunal skola är det kommunen som är huvudman.

Oavsett var en elev bor, socioekonomisk bakgrund, eventuell funktionsvariation eller dylikt, ska alla elever ges möjlighet att ta till sig praon på bästa sätt. Huvudman organiserar praon och ska skapa förutsättningar för att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte blir begränsade av kön eller social eller kulturell bakgrund.

  • Huvudmannen ska säkerställa att den som anordnar prao vidtar åtgärder och har rutiner framtagna med elevens ålder och mognad i beaktning.
  • Huvudmannen är ansvarig för att eleverna erbjuds en lämplig och säker arbetsmiljö på sin praoplats. 

Ibland hanterar huvudmannen sina ansvar centralt via digitala verktyg eller specialiserade roller. Ofta är arbetet delegerat till skolorna. 

För mer detaljerad information om ansvar läs skolans ansvar.

För en kommunal skola är kommunen skolans huvudman.

För en fristående skola är styrelsen skolans huvudman. 

 

Tillbaka till  Handledarguiden