Kommuner och IT-verktyg

Skånes kommuner och skolor satsar på prao och vill skapa den bästa upplevelsen för både elev och arbetsgivare. Oavsett bakgrund, ursprung, kön eller sociala nätverk ska praon, som är ett första steg mot arbetsmarknaden, vara tillgänglig och likvärdig för alla. Kommunerna arbetar på olika sätt, men det finns alltid någon som är särskilt ansvarig för prao och som kan svara på frågor och ge information om hur praon fungerar lokalt. 

Genom att prao-hanteringen digitaliseras skapas det bättre förutsättningar för eleverna.

Nästan alla kommuner i projektet PRIS-Prao i Skåne använder ett digitalt verktyg för att organisera och fördela praoplatser. Arbetsgivare registrerar sig i det digitala praoverktyget, kommunpersonal sköter administrationen och eleverna väljer där praoplats - allt sker i verktyget.

Gemensamma arbetssätt och metoder ökar igenkänningsfaktorn liksom likvärdigheten. Personalen kan tillsammans i sina nätverk oavsett kommuntillhörighet driva utvecklingsfrågor rörande verktygen. 

I Skåne används två olika digitala verktyg

Tillbaka till  Handledarguiden