Gul raps med en blå himmel och vita moln

Jämställd prao

Extra ljus på jämställdhetsarbetet!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden är Sverige inte ledande.

Det finns exempelvis fortfarande stora skillnader mellan tjejers och killars studie- och yrkesval. Ett arbetsliv där unga gör val utifrån personliga intressen, istället för att omedvetet låta rådande könsnormer styra, bidrar till en bredd och mångfald på arbetsmarknaden.

Som arbetsgivare och kommun finns en hel del du kan göra för att attrahera fler och underlätta för alla, oavsett kön, att söka sig till just din bransch, till just dig som arbetsgivare och till din arbetsplats. Under konferensen lyftes mekanismerna när det gäller jämställdhet kopplat till samhälle, skola och arbetsliv!


Filmer från konferensen

För att adressera utmaningarna höll Prao i Skåne den 5 maj 2021 konferensen Jämställd prao. Du kan se inspelningar och åhörarkopior från konferensens olika delar här.

Filmer som finns:

 • Jämställdhetens olika ansikten
 •  En ojämställd arbetsmarknad
 • Ungas framtidsval
 • Praoelevens erfarenheter 
 • Jämställd prao ur ett elevperspektiv
 • Inkluderande ledarskap för breddad rekrytering
 • Hur hänger arbetsmiljö och jämställdhet ihop? – ett samtal om jämställdhet
 • Nästa steg
 • Skolverket om Jämställd prao
 • Fler perspektiv inom förvaltningsbraschen 
 • Förskollelärare om prao och könsnormer

Jämställdhetens olika ansikten

Har ungdomar frihet att välja sin framtid? Hur fyller prao en funktion för att skapa fria val?
Samtal och reflektioner från dagens deltagare och föreläsare.  
 Una Tellhed, Lunds Universitet; Mimmi Garpebring, Jämställd Utveckling Skåne; David Flato, Jämställt; Mia Palm, Kraftringen; Jennie Gustafsson, Elevernas Riksförbund; Annhild Månsson, Prao i Skåne.

Jämställdhetens olika ansikten


En ojämställd arbetsmarknad 

Kort om hur könsfördelningen ser ut på den svenska arbetsmarknaden idag och vad det får för konsekvenser.
Mimmi Garpebring, Jämställd Utveckling Skåne

En ojämställd arbetsmarknad


Ungas framtidsval 

Hur kan elevers prao minska upplevda hinder för könsotypiska yrkesval? Några tankar baserade på socialpsykologisk forskning om den könssegregerade arbetsmarknaden.
Una Tellhed, Docent, Universitetslektor, Projektledare för forskargruppen PROGS (Psychological Research on Gender Segregation), Lunds Universitet.

Ungas framtidsval


Praoelevers erfarenheter 

Förtätningar och mönster kring praoupplevelsen kopplat till olika faktorer, däribland kön. Resultat av PRIS:s undersökning genom Sensemaker hösten 2020.
Mi Jönsjö, Prao i Skåne, Pia Zachrison, Prao i Skåne.

Praoelevers erfarenheter


Jämställd prao ur ett elevperspektiv

Prao ger möjligheter för skolan att förbereda eleverna för sitt kommande arbetsliv. Hur gör vi prao-upplevelsen bättre och mer givande för eleverna och möjliggör normbrytande val?
Jennie Gustafsson, Förbundsordförande, Elevernas Riksförbund.

Jämställd prao ur ett elevperspektiv


Inkluderande ledarskap för breddad rekrytering

Prao kan vara ett sätt att attrahera fler medarbetare och underlätta för unga, oavsett kön, att söka sig till din bransch och arbetsplats. Vad krävs för att lyckas?
Fadi Barakat, mångfald- och inkluderingsexpert, Barakat Consulting.

Inkluderande ledarskap för breddad rekrytering


Hur hänger arbetsmiljö och jämställdhet ihop? – ett samtal om jämställdhet 

Arbetsmiljöingenjörerna samtalar om sina egna erfarenheter kring jämställdhet och jämställdhetsarbete.
Karin Grantén, Sweco; Maria Sundqvist, Kris och hjärta; David Flato, Jämställt.

Hur hänger arbetsmiljö och jämställdhet ihop?


Nästa steg

Genom medvetenhet och vaksamhet på tankemönster kan vi göra skillnad. Vi diskuterar möjligheter och ger förslag på verktyg som kan ta praoarbetet till nästa nivå.
Malin Lang, Prao i Skåne; Mimmi Garpebring, Jämställd Utveckling Skåne.
 

Nästa steg


Skolverket om prao

Anna Nygård berättar om skolans uppdrag vad gäller jämställdhet samt varför det är är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv även i arbetet med prao, hur detta kan göras och vilka material skolverket erbjuder som stöd.

Skolverket om jämställd prao


Fler perspektiv inom förvaltningsbranschen

Sandra Fäldt Persson berättar om sin väg från praktiken på Riksbyggen, där man inte haft tjejer förut, till hur de skapade en tjänst till henne. Idag driver hon eget företag inom teknisk förvaltning, underhåll, skötsel och fastighetsunderhåll.

Fler perspektiv inom förvaltningsbraschen


Prao och normer inom förskolan

Ludwig och Kim, förskollärare på Råå Förskola, samtalar om prao och könsnormer bland annat inom sin bransch. Hur kan man, och varför bör man, bryta normer?!

Normer och prao inom förskolan

Åhörarkopior

Hur kan elevers prao minska upplevda hinder för könsotypiska yrkesval? Några tankar baserade på socialpsykologisk forskning om den könssegregerade arbetsmarknaden.

Skolan har ett tydligt uppdrag att arbeta med jämställdhet och lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolans praoarbete kan skapa mer jämställdhet, men i värsta fall förstärka ojämställdhet. Ett medvetet jämställdhetsarbete i praon kan göra skillnad.

Tillbaka till  Handledarguiden