Vi sammanfattar PRIS-Prao i Skåne och blickar framåt!

Prao är ofta en ungdoms första kontakt med arbetslivet. En likvärdig, välorganiserad och bra praoupplevelse kan vara starten på rekryteringen av en blivande medarbetare eller på en framtida karriär.

Prao har potential att bidra till ungas ökade valkompetens, ungas ökade studiemotivation och att vara en betydande pusselbit i samhällets och arbetsgivares kompetensförsörjning på lång sikt.

Under nästan två år har kommuner och arbetsgivare i Skåne arbetat med att tillsammans utveckla praon både lokalt och regionalt. PRIS - Prao i Skåne har stöttat upp genom processledning, metodutveckling, framtagande av modeller och verktyg, utredning av arbetsmiljö för minderåriga och mycket, mycket mer. 

Under konferensen sprider vi viktiga lärdomar och kunskap för en fortsatt utvecklad prao med kvalitet.

Konferensen riktar sig till dig som är engagerad i prao t.ex. i en kommun eller som arbetsgivare.

Sista anmälningsdag är den 20 oktober. 

Klicka här för att anmäla dig


Program

13.00 - 13.30 Registrering i Hopin
 
13:30-13:35 Hej och välkomna!

Med vår konferencier Charlotta Levin.

13:35-13-50 Hur prao kan förändra en ung persons liv. 
En historia om och med Anders Henriksson och Mohamed Taha.

13:50-14:10 Praos roll för framtidens kompetensförsörjning
En paneldiskussion med Carina Hafrén, Skolverket, Maria Heinesson Grynge, Region Skåne, Krister Persson, Burlöv kommun och Marie Berlin, Klippan kommun.

14:10-14.20 PAUS

14:20-14:35 Vikten av en likvärdig och jämställd prao!
Med Helena Olivestam Torold från Skolinspektionen

14:35-14.55 Så här bra kan det bli, säger kommunerna
Vi lyfter ett par exempel hur man utvecklat prao-arbetet ute i kommunerna.

14:55-15.05 Temperaturtagning - var står vi nu?
Enkätfrågor från PRIS externa utvärderare Joakim Tranquist

15:05-15:15 PAUS

15:15-15:40 Så här bra kan det bli, säger arbetsgivarna
Vi presenterar våra branschmodeller tillsammans med våra arbetsmiljöingenjörer och Region Skånes HR-avdelning.

15:40-15:55 PRIS: Blev det en hållbar regional struktur för prao?
En diskussion med projektets utvärderare Joakim Tranquist och PRIS styrgruppsledamöter Anna Nilsson, Höganäs kommun och Jan-Olof Olofsson, Hässleholms kommun.

15:55-16:00 Avslutning - Tack för idag!