Vi sammanfattar PRIS-Prao i Skåne och blickar framåt!

Prao är ofta en ungdoms första kontakt med arbetslivet. En likvärdig, välorganiserad och bra praoupplevelse kan vara starten på rekryteringen av en blivande medarbetare eller på en framtida karriär.

Prao har potential att bidra till ungas ökade valkompetens, ungas ökade studiemotivation och att vara en betydande pusselbit i samhällets och arbetsgivares kompetensförsörjning på lång sikt.

Under nästan två år har kommuner och arbetsgivare i Skåne arbetat med att tillsammans utveckla praon både lokalt och regionalt. PRIS - Prao i Skåne har stöttat upp genom processledning, metodutveckling, framtagande av modeller och verktyg, utredning av arbetsmiljö för minderåriga och mycket, mycket mer. 

Under konferensen sprider vi viktiga lärdomar och kunskap för en fortsatt utvecklad prao med kvalitet.

Konferensen riktar sig till dig som är engagerad i prao t.ex. i en kommun eller som arbetsgivare.