Kunskapen. Att ha kunskap och kunna förstå hur arbetslivet går till. Jag tar även med mig miljön på den arbetsplatsen hur det var och hur det kändes.

Sagt av elev - PRIS undersökning av praon i Skåne genom Sensemaker ht20