Jag lärde mig mer hur barn fungerar och hur olika barn har för olika saker. Att vissa har svårigheter. Att det är mycket man ska planera. Att man ska vara uppmärksam.

Sagt av elev - PRIS undersökning av praon i Skåne genom Sensemaker ht20
Tillbaka till  Handledarguiden