Man måste jobba hårt för att komma någonstans och följa sina uppgifter annars kommer de bara bli kaos.

Sagt av elev - PRIS undersökning av praon i Skåne genom Sensemaker ht20