Så funkar prao

Prao är ett sätt för unga att bli sugna på arbetslivet!
Skolan som ska utveckla elevernas kunskaper kan i bästa fall simulera ett arbetsliv och ge förutsättningar för att ge eleverna inblicken i detsamma.

Med det sagt så är prao i grundskolan:  

  • Obligatorisk och gäller för alla elever i kommunala och fristående grundskolor från och med årskurs 8. I specialskolan gäller obligatorisk prao från och med årskurs 9, för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.
  • Huvudmannen* ansvarar för att hitta praoplatser till eleverna i grundskolan eller specialskolan. 
    *Det är oftast en kommun, men kan också vara en enskild friskola.
  • Praon ska genomföras under 10 dagar. Det är huvudmannen som beslutar hur de 10 dagarna ska fördelas mellan årskurserna. Praoperioden kan läggas ut när som helst under åk 8 och 9. 
  • Praon ska i första hand ske på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.  

Mer information om prao

Se filmerna på Skolverket.se