Så här kan du göra

En väl förberedd och väl efterarbetad prao är det som gör att alla parter får så mycket ut av praon som möjligt.

En arbetsgivare vill uppleva att den investerade tiden att ta emot prao också ger något, och en elev som kommer ut på prao vill känna meningsfullhet. Men eleven är kanske inte alltid så fullfjädrad vad gäller att ta för sig och ställa frågor.

Det finns mycket man kan göra för att praon ska bli så där bra som man önskar!

Det kan handla om att få koll på handledarrollen, hitta bra för- eller efterarbetes-aktiviteter för eleverna eller sätt att stämma av att praon innehåller både lärande och sådant som en elev uppskattar. Mycket av detta och ännu mer hittar du på den här sidan.


Under rubriken "Så här kan du göra" hittar du bland annat: