Skola och huvudman

En väl förberedd och väl efterarbetad prao är det som gör att alla parter får så mycket ut av praon som möjligt.

En elev som kommer ut på prao vill känna meningsfullhet. En arbetsgivare vill uppleva att den investerade tiden att ta emot prao också ger något. Men eleven är kanske inte alltid så fullfjädrad vad gäller att ta för sig och ställa frågor.

Det finns mycket man kan göra för att praon ska bli så där bra som man önskar!

Få koll på vad en arbetsgivare förväntar sig, hitta bra för- eller efterarbetes-aktiviteter för eleverna eller kanske se över hur man jobbar med prao i din kommun eller på din skola. Inspiration för allt detta hittar du här!


Under rubriken "skola och huvudmän" hittar du:

Vill ni vara med och inspirera genom att dela med er kring hur ni jobbar med prao? Klicka här.