Strategiska drag för fler praoplatser

Skolverket är tydlig med att det är huvudmannens ansvar att ordna praoplatser till eleverna. 

Socioekonomisk bakgrund eller eventuell funktionsvariation ska inte påverka en elevs möjlighet att genomföra sin prao. Huvudmannen bör även arbeta för att skapa en bra branschbredd bland de platser som erbjuds eleverna. Syftet med prao är ju att bidra till en ökad valkompetens och kunskap om vilka yrken och branscher det finns på arbetsmarknaden.  Men hur kan man som kommun arbeta strategiskt för att få in praoplatser till sin platsbank?

Prao i Skåne has sammanställt ett dokument, 'Strategiska tips och drag för ett ökat antal praoplatser', med syfte att hjälpa kommunerna lägga en plan för hur man kan jobba mer strategiskt för att skapa kvalitativa praoplatser till sina elever. Du kan ladda ner resursen längst ner på sidan. 

Resursen presenterar sex strategiska områden:

  • Kontaktytor: Var kan ni nå ut till er kommuns arbetsgivare?
  • Anslag och bemötande: Vad ska man tänka på när man kommunicerar med en arbetsgivare?
  • Why, och hur då?: Vad bör man tänka på för att göra det lätt för arbetsgivaren att säga ja till prao? 
  • De goda och styrkorna: Hur kan man stötta arbetsgivare som tar emot prao? 
  • Kunskap om arbetsmarknad och branscher: Hur kommuner kan och bör jobba med omvärldsbevakning
  • Strategi och ledning: Hur kan den interna praoorganisationen riggas på ett bra sätt?

Underlaget är framtaget baserat på diskussioner och insikter som samlats in på en nätverksträff genomförd med anslutna kommuner och arbetsgivare i mars 2022. 

Ladda ner

PDF - strategiska drag för att få fler praoplatser (599.2 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden