Två kvinnor, porträtt

Ta hjälp av en arbetsmiljöingenjör

Lär känna PRIS arbetsmiljöingenjörer som du kan ta hjälp av när du har frågor kring ungas arbetsmiljö. De brinner för att skapa framtidstro hos unga och ser att ett klokt arbete med arbetsmiljön kan tillgängliggöra de allra flesta arbetsplatser och branscher.

Det är vi som som är PRIS (Prao i Skåne) arbetsmiljöingenjörer. Vi heter Maria och Karin och vår roll är att stötta arbetsplatser med kunskap och konkreta verktyg för att kunna ta emot praoelever på ett säkert sätt. Detta gör vi genom att tillsammans med arbetsplatsen kartlägga arbetsmiljörisker och ta fram åtgärder så att man på ett säkert sätt kan erbjuda ungdomar prao.

Jag heter Karin Grantén (till höger i bilden ovanför) och har arbetat med arbetsmiljöfrågor i över 10 år framförallt inom tillverkningsindustrin. Min bakgrund är civilingenjör och arbetsmiljöingenjör, och sedan 2018 arbetar jag som arbetsmiljö- och miljökonsult mot företag.

Mina kompetensområden inom arbetsmiljö är:​ Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och ledningssystem, riskbedömningar, kemikaliearbete samt arbetsmiljölagstiftning.

Min främsta drivkraft är att få påverka människors vardag genom att förbättra deras arbetsmiljö så att de kan ha ett hållbart arbetsliv.

Jag heter Maria Sundqvist (till vänster i bilden ovanför) och arbetar som arbetsmiljöingenjör. Mina arbetsveckor består av en del utbildningar inom arbetsmiljö och anlitas ofta av Prevent. Jag arbetar också med att hjälpa arbetsplatser med hur man i praktiken får till ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man genomför riskbedömningar.

Tidigare i mitt yrkesliv arbetade jag många år som IVA sjuksköterska. Detta har gett mig stor förståelse för vikten av säkra arbetsplatser samt ett stort intresse för, hur man skapar säkra arbetsplatser.

Min främsta drivkraft är att arbetet med arbetsmiljön ska göras tillsammans, vara begripligt, hanterbart och kännas meningsfullt.

Vill du ha vår hjälp mejlar du till annhild.mansson@iucsyd.se

  • Vi hjälper dig som vill ta emot prao och förbättra den, eller som aldrig tidigare tagit emot prao och som kanske gjort bedömningen att det inte är möjligt.
  • Du får kostnadsfri konsulthjälp med både riskbedömning utifrån ungas arbetsmiljö, och för rutiner för säkerhet.
  • Som arbetsgivare förbinder du sig inte till något visst antal prao-elever eller liknande, utan målet är att du som arbetsgivare ska bli förberedd för, och kunna känna sig trygg i, att erbjuda praoplats.
  • Praon är ett viktigt led i att öppna upp för unga att upptäcka framtidsbranscher, och på sikt skapa en breddad rekryteringsbas.
  • Det tar ca 3 h sammanlagt att ta hjälp av oss och komma till resultat.

process för hur arbetet går till

Tillbaka till  Handledarguiden