Tillgänglighet

Prao för alla! För att alla ska kunna genomföra sin prao är det viktigt att ha koll på individperspektivet.

Det är viktigt att fundera över vilket ansvar eleven bedöms kunna ta. Vem är eleven, har eleven några särskilda tillgänglighetsbehov? Man behöver då förbereda arbetsplatsen på det.

  • En synskada innebär kanske att anpassningar behöver göras. Är instruktioner skriftliga, se till att texten inte är för liten eller i svårlästa typsnitt.
  • En hörselnedsättning ställer krav på handledaren ifråga om tydlighet. Se till att det finns möjlighet att ge muntliga instruktioner i en lugn miljö.
  • Om eleven har hjälpmedel för att röra sig så behövs det tas extra hänsyn vid en riskbedömning av uppgifter. Lika viktigt är det att det finns tillgänglighetsanpassade utrymmen.
  • Alla har behov av handledning. Vissa behöver extra mycket handledning.
  • Se möjligheterna - ofta kan en funktionsvariation bli en funktionsmöjlighet.

Prao är lagstadgat både för elever i grundskola och grundsärskola. Fundera på vad arbetsplatsen behöver ta för hänsyn.

Du som prao-anordnare kan informera och hjälpa arbetsgivaren tillrätta efter just den specifika prao-elevens behov. 

Du som arbetsgivare kan få hjälp med vad du behöver tänka på inför ett praomottagande. Fråga gärna!

Det fina med prao är att det är en möjlighet att upptäcka sig själv och sina förmågor och hur en kan passa in. Med hjälp av oss vuxna kan de det. Förebilder betyder mycket. 

Prao för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)

Elever med NPF kan vara en särskild tillgång. Det kan bara behövas lite anpassning när dessa elever ska ut på prao. Här finns mer information om detta.

Tillbaka till  Handledarguiden