Tillgänglighet för praoiskane.se

PRIS - Prao i Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur praoiskane.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Praoiskane.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service och i viss mån anpassad till WCAG 2.1 AA. Vi är medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängligt. Siten har testats för tillgänglighet i juli 2021. En del justering kommer ske under hösten 2021. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från praoiskane.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på info@praoiskane.se. Vi försöker svara dig så fort som möjligt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 

Innehåll som inte är tillgängligt

 Det innehåll som beskrivs nedan är inte helt tillgängligt.

  • Många pdf-filer på webbplatserna är inte helt tillgänglighetsanpassade, vilket kan göra det svårt för synskadade att få innehållet korrekt uppläst. 
  • Det kan förekomma video- och ljudmaterial som inte är textat, syntolkat eller förklarat i text. 
  • Sidan erbjuder inte flera olika sätt att navigera och saknar sökfunktion. 

Nedanstående fel kan förekomma på enstaka sidor och beror på misstag vid publicering av innehållet på sidan. Vi kontrollerar och rättar löpande.

  • Det kan förekomma bilder utan alternativtext.
  • Det kan förekomma sidor med felaktig rubrikstruktur.
  • Struktur och innehåll på olika sidor är inte alltid helt konsekventa och enhetliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har genomfört interna testningar av praoiskane.se under juli 2021 med tre olika webbtester bland annat DIGG:s självskattning och manuella checklista. 

Webbplatsen publicerades den 2021-01-29.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-07-08.

 

Tillbaka till  Handledarguiden