Handledarguiden - Under prao

Under prao

Detta avsnitt handlar om hur du kan engagera och involvera praoeleven i er verksamhet under praoveckan. Både genom att ha dagliga avstämningar och genom att ge konkreta och tydliga arbetsuppgifter. 

Daglig avstämning

Hjälp praoeleven att få ut så mycket som möjligt av sin tid hos er! En daglig avstämning uppmanar till reflektion och ökar lärandet. Här följer några frågor som du kan ställa i slutet av arbetsdagen.

-Vad har varit bra idag? 

-Vad har varit mindre bra?

-Har du frågor kring några av de arbetsuppgifter eller något annat du har fått göra idag?

-Finns det något du skulle vilja göra mer eller mindre av?

-Har du lärt dig något nytt idag?

-Finns det något du blivit extra nyfiken på?

-Har du någon feedback till mig som handledare? 

Du kommer även att behöva notera elevens närvaro som du sedan rapporterar in till skolan i slutet av veckan. Kontakta även elevens skola om det blir något problem, eller om det sker förändringar i planeringen som skolan bör informeras om (byte an handledare, ändrade arbetstider etc).

Vad kan eleven göra på sin prao?

Här får du tips på både enkla och mer omfattande uppgifter som eleven kan göra. Vi har inkluderat kortare arbetsuppgifter men även olika längre veckouppdrag.

 

När du har skapat ett praoschema för eleven (se Före prao), kan du planera in olika elevuppgifter under veckan. Här nedan följer några exempel på uppgifter som praoeleven kan utföra på arbetsplatsen. Uppgifterna är generella och passar oberoende av bransch.

Eleven kan:

 • Följa sin handledare eller annan vuxen, ut på besök, i sitt arbete.
 • Delta i utbildning som handledaren deltar i och lista fem viktiga saker som praoeleven tycker är viktiga.
 • Uppdatera något dokument enligt instruktion.
 • Kan ställa förberedda frågor till någon du själv ska ställa frågor till.
 • Skapa en presentation utifrån handledarens innehåll. (Elever är ofta duktiga på layout och skapande).
 • Genomföra någon översyn tillsammans med handledaren, till exempel översyn av brandskydd och arbetsmiljö, bullerkontroll, efterlevnad efter skyddsutrustning eller liknande.
 • Intervjua en kund/brukare/klient/patient/leverantör kring nöjdhet. 
 • Ta foton på alla anställda som kan användas till presentationer, hemsida eller intranät.
 • Fylla i tabeller med siffror eller information i datasystem, eller till exempel Excel.
 • Förbereda lokal eller fika inför konferenser eller möten.
 • Hålla ordning och ställa i ordning i något utrymme.
 • Sköta posthanteringen.
 • Inventera vid behov.
 • Kontrollera något.

Här är ett uppdrag som praoeleven kan arbeta med under hela sin praovecka. Många av uppgifterna handlar om att spana efter olika saker i arbetslivet och sedan lära sig något av det. Ibland handlar det om att bidra till utvecklingen på arbetsplatsen, om att eleven ska tänka till kring sin egen framtid eller om hur det är att arbeta. Fler exempel finner du bland branschmodellerna (mer information om dessa nedan).

Exempel på veckouppdrag som är kopplade till media och kommunikation: 

 • Låt praoeleven ta en bild på dig och sig själv och skriva en bildtext.
 • Låt eleven spela in en liten film som handlar om arbetsplatsen.
 • Låt eleven skapa ett inlägg om sin praotid, för sociala medier eller för hemsida, till dig som arbetsgivare, till skolan eller till praoiskane.se.

Var noga med att berätta var eleven får eller inte får ta bilder. Har ni ett lämpligt forum på er arbetsplats att publicera och sprida materialet internt är det ett bra sätt att locka fler kollegor till att ta emot prao. Du och praoeleven kan samarbeta om innehållet och se till att bidraget publiceras när det är färdigställt.

Ni kan också dela med er av ert material till Prao i Skåne. Mejla materialet till info@praoiskane.se.

Klicka på länken och ta mig till uppgiften: praktiskt-arbete-jamstalldhet

Branschmodeller  - ett upplägg för prao just för ditt företag?

Prao i Skåne har utvecklat branschmodeller för arbetslivet som erbjuder praoupplägg som innebär att elevuppgifterna tydligt knyts till en särskild bransch. Arbetsuppgifterna och veckouppdraget ovan är tagna från dessa branschmodeller. 

Följande branschmodeller för prao finns i dagsläget: 

 • Vård
 • Industri
 • Bilverkstäder
 • ‘Alla tiders branschmodell’ - en mer generell modell. 

Arbetsuppgifterna och veckouppdragen som finns i branschmodellerna är arbetsmiljösäkrade och framtagna av arbetsmiljöingenjörer i samarbete med arbetsgivare.

Klicka här för att läsa mer om branschmodeller för prao. 

Branschmodeller

Handledarguiden - fortsätt läs:

Tillbaka till  Handledarguiden