Utbildningsmoduler

Med utgångspunkt i samtal med studie- och yrkesvägledare, arbetsgivare och före detta praoelever har vi tillsammans med Arbetsmarknadskunskap Skåne tagit fram två moduler för för- och efterarbete i samband med prao. Varje modul består av en film med tillhörande arbetsblad. När det dyker upp en diskussionsfråga i filmen pausar du och leder klassens diskussioner med arbetsbladet som stöd. 

Du hittar vardera utbildningsmodul under länkarna Före praon och Efter praon!