grön person omgiven av bubblor med bra råd

Valkompetens

Aldrig har det väl varit så svårt som nu att välja utbildning och göra yrkesval! Det finns ju så mycket att välja bland! Det som oroar, och är tonåringars största källa till ångest, handlar just om deras framtidsval. Forskningen är här entydig.

Vi vuxna kan göra mycket för att stötta de unga på deras väg att forma sina framtidsval. Praon är ett sätt. Genom att erbjuda prao, lyssna på våra unga, förbereda dem och hjälpa dem att ta hand om sina erfarenheter så hjälper vi dem också att skapa valkompetens.

Valkompetens handlar helt enkelt om att du som individ ska ha samlat på dig så mycket erfarenheter, kunskap om dig själv och om omvärlden att du utifrån detta kan göra ett framtidsval där individen själv känner att den gjort ett väl underbyggt val. Skolverkets bild ovan illustrerar detta.

Begreppet valkompetens inom studie-och yrkesvägledningen är den svenska översättningen av termen Career Management Skills. I betydelsen ligger individens förmåga att kunna hantera de valmöjligheter som uppstår i livet som handlar om utbildning, yrkesval och framtidsval kopplat till karriären.

Det handlar om att kunna samla och strukturera relevant information, kunna fatta och omsätta sina egna beslut, samt att kunna hantera övergångar i livet.

I skolans styrdokument finns tydliga kopplingar till valkompetens, dels i de allmänna råden för Arbete med studie och yrkesvägledning och Kvalitet i studie- och yrkesvägledning (Skolverket), dels under "hela skolans ansvar" (Lgr11 rev 2018, Skolverket).

Även skollagen lyfter valkompetensen:

  • "Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning." (2 kap. 29 § skollagen)
  • "Utbildningen i grundskolan utformas så att den förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning." (10 kap. 2 § skollagen)

Filmer om gymnasieångest från UR.

Filmstöd från Skolverket när du vill prata med eleverna om deras valkompetens och utbildningsvägar

Tillbaka till  Handledarguiden