Man förklarar för ungdom

Prao är viktigare än någonsin!

Prao är en dörröppnare till arbetslivet

En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden. Prao väcker nyfikenhet och får unga att växa, ta ansvar och egna initiativ. Prao bidrar till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun genom att motivera till olika typer av karriärvägar.

Att kommunerna ska anordna prao är lagstadgat sedan 2018, men det är inte lagstadgat för arbetsgivare att ta emot prao. Det är därför viktigt med goda och engagerade relationer mellan kommun och näringsliv där de goda exemplen lyfts fram, och de knutar som eventuellt uppstår tas om hand på ett handlingsorienterat sätt.

Investera i framtiden!

Praoeleven idag kan vara din medarbetare imorgon. Praoplatsen är en fantastisk möjlighet för företag att möta ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet. Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare. Ta chansen och bidra till ungdomars utveckling – kanske får du en framtida medarbetare på köpet.

Tillsammans skapar vi framtidens medarbetare!

Tillbaka till  Handledarguiden