Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktik.

Arbetsgivaren ansvarar för att bestämma arbetstider och utse lämpliga arbetsuppgifter. Ofta görs detta i samråd med elevens handledare. Ett väl genomtänkt mottagande med en väl förberedd och engagerad handledare skapar goda förutsättningar för att en praoperiod blir givande för både arbetsplats och elev.

På Praoiskane finns också annan information och material som kan vara till hjälp för dig när du ska förbereda dig inför att ta emot en praoelev. Du hittar massor med verktyg och resurser under menyrubriken 'Arbetsgivare'. 


Arbetsgivaren ansvarar för att:

  • bestämma arbetstider för eleven
  • göra en riskbedömning för eleven
  • ta fram rutiner och åtgärder för praotiden som ser till att eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer där hen riskerar att bli sjuk eller skadas
  • se till att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen
  • utse en handledare
  • ge eleven introduktion
  • gå  igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet
  • tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för eleven. Det är vanligtvis praktikplatsen som bekostar den.
  • meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
  • ha rutiner för att meddela skolan om något inträffar.
Tillbaka till  Handledarguiden